Skip to content

Bộ Công thương: Nâng cao công tác quản lý tài sản nhà nước cho các đơn vị dự toán bậc 2

(6/22/2017)

Ngày 21/6/2017 tại tỉnh Quảng Ninh, Vụ Tài chính – Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ vể tài sản thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính tổ chức lớp “Tập huấn Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 4.0”.

Đến dự lớp tập huấn có đại diện của Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính, đại diện Vụ Tài chính – Bộ Công Thương và gần 100 học viên thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Công Thương.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, bà Tạ Thị Thu Cúc – đại diện Vụ Tài chính - Bộ Công Thương nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tin học hóa công tác quản lý tài sản nhà nước.

C:\Users\NAKIO\Downloads\IMG_3770.JPG

Bà Tạ Thị Thu Cúc phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước được xây dựng và vận hành từ năm 2009 nhằm tin học hóa các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008. Đến nay đã hình thành nên Cơ sở dữ liệu quốc gia quản lý tài sản nhà nước gồm trụ sở nhà nước, nhà làm việc, xe ô tô, tài sản khác có nguyên giá trên 500 triệu/ 1 đơn vị tài sản, tài sản của các Ban Quản lý dự án. Từ năm 2008 đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn các đơn vị nhằm đảm bảo công tác quản lý tài sản nhà nước được công khai, minh bạch.

C:\Users\NAKIO\Downloads\IMG_3772.JPG

Lớp tập huấn ngày 21-22/6/2017.

Theo đó, các nội dung đào tạo tại lớp tập huấn sẽ đi sâu hướng dẫn các quy định mới của Bộ Tài chính theo 03 chuyên đề gồm:

Chuyên đề 01: Hướng dẫn các nội dung quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách.

Chuyên đề 02: Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính.

Chuyên đề 03: Hướng dẫn sử dụng phần mềm và cập nhật dữ liệu vào Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 4.0.

Đợt tập huấn diễn ra trong 02 ngày từ 21 – 22/6/2017./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

Các tin khác