Skip to content

Tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính Lào hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài sản nhà nước

(12/6/2016)

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào năm 2016, từ ngày 05-09/12/2016, Đoàn công tác của Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính Lào do ông Phoudong Soukhavong, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã sang trao đổi kinh nghiệm về quản lý tài sản nhà nước.

image

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Cục Quản lý công sản Lào có ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, đại diện Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Tài chính Việt Nam và các đơn vị thuộc Cục Quản lý công sản nhằm tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về các nội dung sau:

(i) Thảo luận về các chính sách do phía bạn đã ban hành liên quan đến việc quản lý, sử dụng TSNN; đặc biệt là các chính sách liên quan đến việc sắp xếp, quản lý trụ sở làm việc.

(ii) Trao đổi tình hình thực tế triển khai sắp xếp nhà, đất, quản lý trụ sở làm việc của Việt Nam: thực trạng, giải pháp và kinh nghiệm.

(iii) Trao đổi kinh nghiệm về những giải pháp về quản lý tài sản công tiết kiệm, hiệu quả mà phía Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua.

(iv) Thống nhất về kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai Cục trong thời gian tới.

image

Theo chương trình làm việc, Đoàn công tác của Cục Quản lý công sản Lào sẽ làm việc với Sở Tài chính tỉnh Lào Cai để trao đổi kinh nghiệm về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, đặc biệt là tình hình sắp xếp các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của Việt Nam, Cục Quản lý công sản Lào ghi nhận, tiếp thu để báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ CHDCND Lào trong quá trình hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước tại Lào trong thời gian tới./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

Các tin khác