Skip to content

Cục Quản lý công sản tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

(6/28/2016)

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, chiều ngày 27/6/2016, Cục Quản lý công sản tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016.

image

Ông Nguyễn Hữu Chí - Thứ trưởng Bộ Tài chính đến dự và chỉ đạo Hội Nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; các đồng chí Lãnh đạo Cục Quản lý công sản và toàn thể cán bộ, nhân viên thuộc Cục.

image

Ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí La Văn Thịnh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016. Theo Báo cáo, trong 06 tháng đầu năm, Cục đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao trên các mặt: xây dựng chính sách, chế độ; xử lý chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng đơn vị, tổ chức cán bộ, quản trị nội bộ và hợp tác quốc tế. Trong công tác xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, trong 06 tháng đầu năm, Cục đã tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về việc xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, xử lý những vướng mắc nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân liên quan đến nghĩa vụ tài chính đối với đất đai,... Các văn bản được ban hành đã quán triệt chủ trương cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch về quy trình, thủ tục và thẩm quyền; kịp thời tháo gỡ những bất cập để phù hợp với tình hình thực tiễn; góp phần hoàn thiện thể chế, khung pháp lý để thúc đẩy việc quản lý, sử dụng và khai thác nguồn lực từ tài sản công (đất đai, tài sản khu vực hành chính sự nghiệp, tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản xác lập sở hữu nhà nước) ngày càng có hiệu quả cao hơn. Báo cáo đã đề ra 12 nhiệm vụ trong tâm đặt ra trong 06 tháng cuối năm 2016 và 05 giải pháp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ được Bộ giao.

image

Ông La Văn Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí đánh giá cao kết quả mà tập thể Cục đã cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ trong 06 đầu năm và chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 06 tháng cuối.

image

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý công sản Trần Đức Thắng khẳng định sẽ cố gắng, nỗ lực và phát huy hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

Các tin khác