Skip to content

Khai mạc Lớp tập huấn “Những quy định mới về ngân sách nhà nước và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” tại Thành phố Hà Nội

(7/6/2017)

Sáng ngày 06/7/2017, tại Thành phố Hà Nội, Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (Trung tâm DPAS) thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính khai mạc Lớp tập huấn “Những quy định mới về ngân sách nhà nước và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp”.

Tham dự Lớp tập huấn có gần 200 học viên là lãnh đạo, kế toán trưởng, cán bộ làm công tác quản lý ngân sách nhà nước và công tác kế toán của các Bộ, Sở, ban, ngành, phòng nghiệp vụ và các cá nhân, đơn vị có liên quan đến nội dung tập huấn.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_5318.png

Bà Phạm Châm Anh – Phó Giám đốc Trung tâm DPAS phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Tới dự và phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, bà Phạm Châm Anh – Phó Giám đốc Trung tâm DPAS nhấn mạnh: Lớp tập huấn được tổ chức nhằm chuyển tải kịp thời các chính sách mới về công tác quản lý ngân sách nhà nước và công tác kế toán vào thực tiễn hoạt động của các cơ quan, tổ chức và đơn vị.

Được sự tham gia của các giảng viên là chuyên gia của Bộ Tài chính, Chương trình tập huấn bao gồm các chuyên đề: Những quy định mới về công tác quản lý ngân sách nhà nước quy định tại Luật ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước, Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Pháp luật về kế toán và chế độ kế toán hành chính sự nghiệp quy định tại Luật kế toán năm 2015, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán năm 2015.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_5335.png

Toàn cảnh Lớp tập huấn

Theo Chương trình, Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong hai ngày 06-07/7/2017 tại Hội trường Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

Các tin khác