Skip to content

Khai mạc Lớp tập huấn “Nghiệp vụ đấu thầu; quản lý, thanh toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành” tại TP. Hà Nội

(4/11/2016)

Sáng ngày 11/4/2016, tại TP. Hà Nội, Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (Trung tâm DPAS) thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã khai mạc Lớp tập huấn “Nghiệp vụ đấu thầu; quản lý, thanh toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành”.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\1-1.png

Ông Trần Sĩ Nghị - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm DPAS phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Tham gia Lớp tập huấn có hơn 200 học viên là lãnh đạo, cán bộ làm công tác đấu thầu, kế toán - tài chính, đầu tư, thanh tra, văn phòng của các sở, ban, ngành, phòng nghiệp vụ, ban quản lý dự án, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các cá nhân, đơn vị có liên quan đến nội dung tập huấn.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, ông Trần Sĩ Nghị – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm DPAS cho biết mục đích của Lớp tập huấn là nhằm chuyển tải kịp thời các chính sách mới về đấu thầu; quản lý, thanh toán vốn đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành vào thực tiễn hoạt động của các cơ quan và đơn vị.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\1-2.png

Toàn cảnh Lớp tập huấn

Được sự tham gia của các giảng viên là chuyên gia của Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính, Chương trình tập huấn bao gồm các chuyên đề về: Tổng quan về đấu thầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập giá gói thầu và các hình thức hợp đồng; Lập hồ sơ mời thầu, lập giá dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thanh quyết toán hợp đồng; Quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Theo Chương trình, Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong hai ngày 11-12/4/2016 tại Hội trường Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính