Skip to content

Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo về Chương trình hành động chống xói mòn nguồn thu và chuyển lợi nhuận – BEPS

(7/8/2016)

Trong khuôn khổ chương trình phối hợp với OECD, IFC/WB và EU, nhằm nâng cao nhận thức về Chương trình hành động chống xói mòn nguồn thu và chuyển lợi nhuận - BEPS, ngày 07/7/2016, tại khách sạn Melia, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tổ chức hội thảo ‘Kế hoạch hành động BEPS, trao đổi kinh nghiệm quốc tế và phương hướng triển khai tại Việt Nam’.

M:\baibaokhac\0807\Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính - Chi tiết tin_files\DSC_1810.JPG

Ban Chủ toạ Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện của Bộ Tài chính Việt Nam, đại diện OECD, UN, WB/IFC, IMF, một số doanh nghiệp, chuyên gia quốc tế đến từ Uỷ ban thuế Liên Hợp quốc, cơ quan thuế Malaysia, Thái lan..., đại diện một số Cục thuế lớn và các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

M:\baibaokhac\0807\Tổng Cục Thuế - Bộ Tài Chính - Chi tiết tin_files\DSC_1803.JPG

Thứ trưởng BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết: chủ động và tích cực hội nhập là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam, theo đó, hệ thống thuế của Việt Nam đã từng bước cải cách, hiện đại hoá nhằm đáp ứng các đòi hỏi của nền kinh tế, thực tiễn kinh doanh của doanh nghiệp và ngày càng phù hợp với các thông lệ quốc tế; tuy nhiên hệ thống thuế cần tiếp tục được cải cách, hiện đại hoá về chính sách và quản lý nhằm đáp ứng mục tiêu huy động ngân sách, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh và giảm chi phí tuân thủ của người nộp thuế. Trong đó, chú trọng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao tính minh bạch, mở rộng cơ sở nguồn thu cũng như tăng cường hiệu lực, hiệu quả và tính công bằng của hệ thống thuế. Đặc biệt, để chuẩn bị cho việc thực hiện Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương – TPP và các Hiệp định tự do hoá thương mại thế hệ mới như Hiệp định tự do hóa thương mại Việt Nam –EU, tiếp nhận nguồn đầu tư mới từ nước ngoài hỗ trợ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, Việt Nam cần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời tiến hành rà soát, bổ sung, sửa đổi pháp luật và cơ chế quản lý, từng bước đưa các chuẩn mực và thông lệ quản lý quốc tế tế vào áp dụng tại Việt Nam. Việc OECD và G20 thông qua gói kế hoạch hành động chống xói mòn nguồn thu và chuyển lợi nhuận vào cuối năm 2015 được đánh giá là một nỗ lực quốc tế quan trọng nhằm cải cách toàn diện và đồng bộ các quy định về thuế quốc tế để khôi phục lại tính công bằng và nâng cao hiệu quả thu của các hệ thống thuế trên toàn cầu. Tại phiên họp đầu tiên của Diễn đàn hợp tác cùng thực hiện BEPS được tổ chức tại Kyoto, Nhật bản, ngày 30/6 -1/7/2016 vừa qua, các quốc gia đã bắt đầu thảo luận cụ thể về phương thức phối hợp trong khuôn khổ một Diễn đàn quốc tế để cùng triển khai thực hiện kế hoạch hành động này, trong đó tập trung vào thực hiện Bốn tiêu chuẩn tối thiểu. Vì vậy, Bộ Tài chính phối hợp với OECD và Ngân hàng thế giới, cùng với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế đến từ Uỷ ban thuế Liên Hợp quốc, cơ quan thuế Malaysia, Thái lan để tổ chức Hội thảo cấp cao hôm nay về nội dung này với mục tiêu nhằm tăng cường nhận thức đối với những người làm chính sách và quản lý thuế và các Bộ/ngành liên quan của Việt Nam và đại diện cộng đồng doanh nghiệp về Kế hoạch hành động BEPS. Hội thảo này cũng là cơ hội giúp các những người làm chính sách và các cán bộ thuế cấp cao của Việt Nam cùng với đồng nghiệp quốc tế và khu vực chia sẻ quan điểm để có thể phối hợp có hiệu quả trong các khuôn khổ hợp tác khu vực ASEAN, APEC và chuẩn bị cho việc Việt Nam đóng vai trò chủ nhà APEC 2017.

Với mục tiêu này, Hội thảo được kỳ vọng là diễn đàn cho các đại biểu tham dự hội nghị có các phiên thảo luận cởi mở và hữu ích. Trên cơ sở kết quả của Hội thảo này, Bộ Tài chính sẽ phối hợp cùng các Bộ/ngành liên quan để trình Chính phủ đề xuất về phương hướng tham gia, thực hiện BEPS của Việt Nam trong thời gian tới, với các bước đi và lộ trình phù hợp./.

 

Các tin khác