Skip to content

Bộ Tài chính: Lấy ý kiến dự thảo các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và tập huấn Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng

(4/28/2017)

Trong 2 ngày 24-25/4/2017, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính đã khai mạc Hội thảo lấy ý kiến dự thảo các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và tập huấn Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 4.0. Bà Tạ Thanh Tú – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính chủ trì Hội thảo với sự tham dự của gần 70 đại biểu đến từ các tỉnh khu vực miền Nam.

FullSizeRender-1.jpg

(Bà Tạ Thanh Tú – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính chủ trì Hội thảo)

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công gồm: (i) Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; (ii) Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc; cơ sở hoạt động sự nghiệp; (iii) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; (iv) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

FullSizeRender.jpg

Ảnh toàn cảnh Hội thảo tại tỉnh Lâm Đồng

Các đại biểu đánh giá: Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã đầu tư xây dựng rất công phu để hoàn thành dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật xin ý kiến lần này.

FullSizeRender-6.jpg

(Ông Trần Nam Trang – Phó Giám Đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo)

 

Phát biểu của đại diện Sở Tài chính các tỉnh đều tập trung vào 02 vấn đề “nóng” hiện nay: tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công và máy móc, thiết bị. Dự thảo được đánh giá: thiết kế và ý tưởng xây dựng hay, nếu thực hiện triệt để, nghiêm minh thì lợi ích mang lại là rất lớn, tuy nhiên vẫn cần phải xây dựng lộ trình để thực hiện.

IMG_9023-1.JPG

(Bà Trương Thị Yến – Phó Giám Đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre tham luận tại Hội thảo)

 

Hội thảo dành 01 ngày để tập huấn Phần mềm Quản lý, đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 4.0. Phần mềm được xây dựng và chuyển giao từ tháng 3/2009 (phiên bản 1.0) cho 162 đầu mối là cán bộ thuộc cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sau hơn 8 năm vận hành, Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN đã giúp Bộ Tài chính có báo cáo định kỳ, đúng hạn về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trình Chính phủ báo cáo Quốc Hội.

FullSizeRender-12.jpg

(Ông Nguyễn Dương Hùng – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tham luận tại Hội thảo)

Phiên bản nâng cấp lần này, Phần mềm sẽ cập nhật bổ sung các quy định của Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính. Theo quy định tại Thông tư này, các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp sẽ phải kê khai, đăng ký các tài sản đủ điều kiện là tài sản cố định vào Phần mềm (thay vì chỉ kê khai tài sản khác có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên như trước đây)./.

Một số hình ảnh về Hội thảo tại các khu vực Bắc – Trung – Nam:

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\anh thinh.jpg

(Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính chủ trì Hội thảo tại tỉnh Ninh Bình ngày 13-14/4/2017)

IMG_9033-2.JPG

(Bà Nguyễn Thị Huyền – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình tham luận tại Hội thảo)

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

Các tin khác