Skip to content

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và tập huấn Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(4/17/2017)

Sáng nay, ngày 17/4/2017, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính đã khai mạc Hội thảo lấy ý kiến dự thảo các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và tập huấn Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 4.0. Hội thảo có sự tham dự của đại diện 19 Sở Tài chính tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\anh hoi thao hue -1.png

Bà Tạ Thanh Tú – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính phát biểu tại Hội thảo

Chủ trì và phát biểu khai mạc, bà Tạ Thanh Tú – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đánh giá: Sau gần 8 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đã ghi nhận những kết quả tích cực. Tuy nhiên, do bối cảnh cụ thể tại thời điểm năm 2008 nên Luật chưa bao quát hết các loại tài sản công cần quản lý. Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 5/2017 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Hội thảo hôm nay nhằm tập trung vào 02 nội dung:

Thứ nhất, lấy ý kiến dự thảo Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công; Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Việc xây dựng Dự thảo các văn bản pháp luật nêu trên đảm bảo các nguyên tắc: (i) Tạo ra sự đổi mới cơ bản về quản lý, khai thác tài sản công; (ii) Tạo ra sự minh bạch thực chất trong quản lý, sử dụng tài sản công thông qua các phương thức: ban hành định mức, tiêu chuẩn; thực hiện công khai, tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; (iii) Đảm bảo quy định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý cũng như của cơ quan, đơn vị sử dụng theo hướng nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. (iv) Phân cấp mạnh quyền đi đôi với trách nhiệm cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Thứ hai, tập huấn Phần mềm Quản lý, đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 4.0 đáp ứng quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_6863 -1.png

Toàn cảnh hội thảo

Sau 08 năm triển khai Phần mềm Quản lý, đăng ký tài sản nhà nước (từ tháng 3/2009), Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN đã giúp Bộ Tài chính có báo cáo định kỳ, đúng hạn về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trình Chính phủ báo cáo Quốc Hội. Đây là kênh thông tin quan trọng giúp các cấp có thẩm quyền thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tài sản nhà nước; từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản nhà nước.

Hội thảo sẽ diễn ra trong 02 ngày (17-18/4/2017)./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

Các tin khác