Skip to content

Bộ Tài chính: Hội thảo lấy ý kiến các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công tại tỉnh Ninh Bình

(4/14/2017)

Hôm qua, ngày 13/4/2017 tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và tập huấn Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 4.0.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\anh thinh.jpg

Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính phát biểu tại Hội thảo

Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có gần 50 đại biểu đại diện cho Sở Tài chính của 22 tỉnh khu vực phía Bắc

Ngày thứ nhất của Hội thảo, Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã trình bày những điểm mới của dự thảo Luật Quản lý sử dụng tài sản công; dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật. Bà Chu Thị Thủy Chung – Trưởng phòng, Cục Quản lý công sản – trình bày dự thảo về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công: tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ô tô và máy móc, phương tiện làm việc.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\anh toan canh hoi nghi.jpg

Toàn cảnh Hội thảo

Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn bản hướng dẫn Luật. Vấn đề được các đại biểu quan tâm nhất là tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Đặc thù của các tỉnh miền núi phía Bắc là đường xá xa xôi, nhiều địa bàn từ tỉnh về huyện, từ huyện đến xã đi lại khó khăn, do vậy có nhiều ý kiến đề nghị Bộ Tài chính cần có lộ trình sắp xếp cho phù hợp để thuận lợi cho địa phương trong điều hành và thực thi công việc.

Hôm nay, ngày 14/4/2017, Hội thảo tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 2. Bà Nguyễn Thị Phương Hảo – Phó Giám đốc – Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về TSNN và dịch vụ về tài sản – trình bày các nội dung nâng cấp Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước và hướng dẫn sử dụng Phần mềm phiên bản 4.0.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

Các tin khác