Skip to content

Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và tập huấn Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN phiên bản 4.0

(4/10/2017)

Hôm nay, ngày 10-4/2017, Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và tập huấn Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN phiên bản 4.0. Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ 62 cơ quan tài chính của Bộ, ngành, cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_5221.png

Bà Nguyễn Thị Thoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính phát biểu tại buổi Hội thảo

Chủ trì và phát biểu khai mạc Hội thảo, Bà Nguyễn Thị Thoa – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã nêu bật sự cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện Luật thời gian qua. Đồng thời, thể chế hóa Điều 53 Hiến pháp năm 2013 về tài sản công, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật, bảo đảm quản lý chặt chẽ tài sản công, góp phần khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực tài sản công phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Dự kiến, Luật sẽ được Quốc Hội thông qua vào tháng 5/2017.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_5224.png

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công gồm: (i) Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; (ii) Nghị định của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc; cơ sở hoạt động sự nghiệp; (iii) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; (iv) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_5228.png

Ngày mai, 11/4/2017, các đại biểu sẽ tham dự lớp tập huấn Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN phiên bản 4.0. Phiên bản nâng cấp lần này, Phần mềm sẽ cập nhật bổ sung các quy định của Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính. Theo quy định tại Thông tư này, các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp sẽ phải kê khai, đăng ký các tài sản đủ điều kiện là tài sản cố định vào Phần mềm (thay vì chỉ kê khai tài sản khác có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên như trước đây)./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính