Skip to content

Bến Tre: Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh

(4/22/2019)

 

Ngày 19/3/2019, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh, theo đó:

Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Bến Tre bao gồm: Xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng; Máy vi tính để bàn (bao gồm cả thiết bị lưu điện); Máy vi tính xách tay; Máy in; Máy scan; Máy photocopy; Máy fax; Máy chiếu; các thiết bị trình chiếu; màn hình chiếu; Máy điều hòa nhiệt độ; Bộ bàn ghế học sinh, sinh viên; bàn ghế giáo viên; Bộ bàn ghế ngồi làm việc; Bộ bàn ghế họp, hội trường, tiếp khách; Tủ đựng tài liệu; Kệ, giá đựng hồ sơ; Hóa chất, vật tư y tế tiêu hao; Trang thiết bị y tế.

Đơn vị thực hiện mua sắm tập trung là: (i) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp tỉnh thực hiện việc mua sắm tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh; (ii) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố thực hiện việc mua sắm tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện. Việc mua sắm tập trung thực hiện theo cách thức ký thỏa thuận khung; thời gian thực hiện mua sắm tập trung: kể từ ngày 01/4/2019.

Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định như sau:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản: i) Căn cứ dự toán mua sắm tài sản được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản có trách nhiệm gửi cơ quan quản lý cấp trên (đơn vị dự toán cấp I) để thống nhất về quy cách, chủng loại trang thiết bị, tài sản mua sắm; ii) Trên cơ sở ý kiến thống nhất của cơ quan quản lý cấp trên (đơn vị dự toán cấp I) về quy cách, chủng loại trang thiết bị, tài sản mua sắm cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản có trách nhiệm lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung gửi đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung, kèm theo dự toán mua sắm tài sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/01 hàng năm; iii) Thực hiện hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố: Xem xét có ý kiến về sự phù hợp, tính đồng bộ về tiêu chuẩn, số lượng, quy cách, chủng loại trang thiết bị, tài sản mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc.

- Các đơn vị được giao mua sắm tập trung: i) Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức, đơn vị và tổ chức thực hiện việc mua sắm tập trung theo đề xuất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; ii) Thực hiện việc mua sắm tài sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đấu thầu.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2019./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính