Skip to content

Đà Nẵng: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố

(2/28/2019)

 

  Ngày 31/01/2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố.

  Theo đó, Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng quy định như sau:

  (1) Đối với nhóm khoáng sản kim loại: giá tính thuế tài nguyên đối với Quặng vàng có hàm lượng 7≤Au<8 gram/tấn là 4.500.000 đồng/tấn, Quặng vàng có hàm lượng Au≥8 gram/tấn là 5.100.000 đồng/tấn, Vàng kim loại (vàng cốm); vàng sa khoáng là 750.000.000 đồng/kg.

  (2) Đối với nhóm khoáng sản không kim loại, giá tính thuế tài nguyên cao nhất là 1.200.000 đồng/tấn Bột Tacl. Cụ thể: Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình là 49.000 đồng/m3; các loại cuội, sỏi, sạn khác là 204.000 đồng/m3; đá xây dựng cao nhất là 280.000 đồng/m3 đá chẻ, thấp nhất là 100.000 đồng/m3 đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác); cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) là 56.000 đồng/m3; cát đen dùng trong xây dựng là 100.000 đồng/m3; cát vàng dùng trong xây dựng là 245.000 đồng/m3; cát vàng sản xuất công nghiệp (khoảng sản khai thác) là 110.000 đồng/m3; cát làm thủy tinh (cát trắng) là 350.000 đồng/m3; đất làm gạch (sét làm gạch, ngói) là 119.000 đồng/m3; đá granite, gabro, diorit khai thác (không đồng nhất về màu sắc, độ hạt, độ thu hồi) là 800.000 đồng/m3; cao lanh (khoáng sản khai thác, chưa rây) là 210.000 đồng/tấn; cao lanh dưới rây là 560.000 đồng/tấn; quặng Tacl khai thác là 630.000 đồng/tấn.

  (3) Đối với nước thiên nhiên: giá tính thuế tài nguyên đối với nước khoáng thiên nhiên, nước nóng đóng chai, đóng hộp chất lượng trung bình (so với tiêu chuẩn đóng chai phải lọc bỏ một số hợp chất để hợp quy với Bộ Y tế) là 300.000 đồng/m3; nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên dùng để đóng chai, đóng hộp chất lượng cao (lọc, khử vi khuẩn, vi sinh, không phải lọc một số hợp chất vô cơ) là 450.000 đồng/m3; nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch… là 26.000 đồng/m3; nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp là 150.000 đồng/m3; nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh nước sạch là 5.000 đồng/m3 nước mặt, 6.000 đồng/m3 nước dưới đất (nước ngầm); nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá là 70.000 đồng/m3; nước thiên nhiên dùng cho khai khoáng là 40.000 đồng/m3; nước thiên nhiên dùng mục đích khác (làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản…) là 5.000 đồng/m3.

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/02/2019./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính