Skip to content

Cục Thuế Bắc Ninh chú trọng quản lý kê khai thuế

(5/4/2018)

Ông Lê Bá Ngọc, Phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho rằng, công tác kê khai, kế toán thuế có vai trò quan trọng trong quản lý thuế. Do vậy, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này, nhằm bảo đảm hệ thống cơ sở dữ liệu được chuẩn xác.

96,7% tờ khai thuế nộp qua mạng

Trao đổi với phóng viên TBTCVN, Phó Cục trưởng Lê Bá Ngọc cho biết, tính đến nay, Cục Thuế Bắc Ninh đang quản lý 10.188 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động. Số lượng DN thành lập mới mỗi ngày một tăng, 3 tháng đầu năm, trên địa bàn có 455 DN thành lập mới.

Cục Thuế Bắc Ninh xác định công tác kê khai và kế toán thuế là một nội dung quan trọng trong quản lý thuế, là nguồn dữ liệu đầu vào để xác định, theo dõi và phục vụ công tác quản lý thu ngân sách được chặt chẽ, đúng đối tượng… Đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ở khâu trong công tác quản lý thuế, trong đó có kê khai thuế.

Cụ thể, Cục Thuế Bắc Ninh đã giao các phòng, đội kê khai kế toán thuế thường xuyên rà soát mã số thuế để nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế nhằm kiểm soát, theo dõi phục vụ cho công tác quản lý được chặt chẽ. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp chú trọng việc rà soát thông tin người nộp thuế (NNT) trên ứng dụng điện tử, kịp thời đôn đốc NNT bổ sung thông tin thay đổi gửi cơ quan thuế để cập nhật thông tin phục vụ cho công tác quản lý thuế.

“Việc tăng cường công tác giám sát, đôn đốc việc kê khai thuế nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành, kể cả về kê khai sát với kết quả kinh doanh và thời gian chấp hành theo quy định của Luật Quản lý thuế”, ông Ngọc nói.

Cũng theo ông Ngọc, 3 tháng đầu năm, tổng số các loại tờ khai thuế tiếp nhận đạt 96,7% trên tổng số tờ khai phải nộp. Cụ thể, số tờ khai đã nộp là 30.361 tờ trên 31.404 tờ khai phải nộp; tỷ lệ tờ khai nộp đúng hạn trên tờ khai đã nộp đạt 94,1%; tỷ lệ tờ khai chưa nộp là 3,3% trên tổng số hồ sơ khai thuế phải nộp.

Số hồ sơ khai thuế chưa nộp chủ yếu là hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của các tổ chức chi trả thu nhập là các DN nhỏ, các đơn vị hành chính sự nghiệp trong năm không phát sinh khấu trừ thuế TNCN nên chưa nộp quyết toán với cơ quan thuế...

Phấn đấu 100% DN kê khai thuế điện tử

Nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý thuế của Cục Thuế Bắc Ninh đã đạt kết quả khá quan trọng. Cụ thể, việc ứng dụng CNTT đã tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ cho NNT và chi phí hành chính cho cơ quan thuế, nhờ đó đã giảm tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho NNT, được cộng đồng DN ghi nhận.

"Nhờ sự nỗ lực đó, năm 2017, Cục Thuế Bắc Ninh vươn lên là một trong 5 sở, ngành có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện (DCI), cao nhất tỉnh Bắc Ninh", ông Ngọc chia sẻ thêm.

Cũng theo ông Ngọc, tính đến hết quý I, tỷ lệ DN nộp hồ sơ khai thuế qua mạng so với tổng số DN đang hoạt động do Cục Thuế Bắc Ninh quản lý đạt 98%. Cụ thể, có 10.067 DN thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng trên 10.273 DN đang hoạt động; tỷ lệ DN đăng ký nộp thuế điện tử thành công là đạt 96%; tỷ lệ chứng từ nộp thuế điện tử đạt 93%; tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử đạt 95%.

Chia sẻ thêm về giải pháp nâng cao chất lượng công tác kê khai kế toán thuế, ông Lê Bá Ngọc cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh thực hiện trao đối thông tin cấp đăng ký kinh doanh cho DN.

Đồng thời, cơ quan thuế sẽ chủ động kiểm tra, rà soát thường xuyên và nắm bắt kịp thời về số lượng NNT trên địa bàn; tăng cường tập trung việc đôn đốc các DN thực hiện khai thuế đúng hạn, phấn đấu đạt 98% DN kê khai đúng thời hạn quy định, phấn đấu năm 2018 100% DN khai thuế điện tử; phấn đấu tỷ lệ DN nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 95% cả 3 tiêu chí do Tổng cục Thuế đề ra.

Cùng với việc tăng cường quản lý kê khai, kế toán thuế, Cục Thuế Bắc Ninh luôn đẩy mạnh thực hiện ứng dụng hoàn thuế điện tử. Công tác hoàn thuế điện tử được đơn vị thực hiện đúng quy định về hoàn thuế, tăng cường việc kiểm tra giám sát hoàn thuế, không để xảy ra tình trạng DN lợi dụng chính sách hoàn thuế, gian lận để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước. Cụ thể, 3 tháng đầu năm, đơn vị tiếp nhận 75 hồ sơ đề nghị hoàn thuế bằng phương thức điện tử, số tiền đã hoàn đạt 63 hồ sơ với số tiền được hoàn là 794,9 tỷ đồng. Tất cả các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đều được giải quyết đúng thời hạn, không có hồ sơ xử lý chậm.

Theo ThoiBaoTaichinhVietNam