Skip to content

Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHT cấp nước sạch

(11/1/2020)

  Ngày 30/10/2020 tại tỉnh Quảng Ninh, được sự hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (KCHT) cấp nước sạch.

  Hội thảo có sự tham dự của hơn 100 đại biểu đại diện cho các Bộ (Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và 20 địa phương trong cả nước; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.

D:\WEB\NĂM 2020\BÀI VIẾT CỤC\Tháng 11\IMG_1604306828254_1604484610139.jpg

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu Khai mạc Hội thảo

chế chính sách về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch rất quan trọng, một mặt đây là tài sản của Nhà nước, vì vậy về nguyên tắc phải được quản lý, sử dụng theo quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; mặt khác nội dung này liên quan đến chính sách an sinh xã hội, ảnh hưởng đến đời sống của người dân ở đô thị cũng như nông thôn. Chính vì vậy mà các tổ chức quốc tế cũng rất quan tâm, trong đó có ADB. Mục đích của Hội thảo là để tiếp tục hoàn chỉnh Nghị định đảm bảo tính khả thi cũng như thống nhất trong hệ thống văn bản pháp luật.

D:\WEB\NĂM 2020\BÀI VIẾT CỤC\Tháng 11\IMG_1604306828278_1604484611711.jpg

Toàn cảnh Hội thảo

Chương trình Hội thảo chia thành 02 phần: đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính trình bày nội dung chính của dự thảo Nghị định và đánh giá tình hình xây dựng, cập nhật tài sản hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; sau đó Hội thảo tập trung vào thảo luận một số nội dung:

- Làm rõ phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định: Nghị định này quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch; không bao gồm hoạt động quản lý nước sạch và cung cấp nước sạch.

- Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch ở nông thôn và ở đô thị; trong đó có các vấn đề như giao tài sản; quản lý tài sản (hạch toán, kế toán), bảo trì tài sản, khai thác tài sản sao cho hiệu quả, đảm bảo quy định pháp luật.

- Việc thực hiện chuyển tiếp khi Nghị định được ban hành.

- Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan (Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân địa phương) trong việc thực hiện.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có những ý kiến phát biểu thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc; thực trạng quản lý, sử dụng công trình nước sạch hiện nay; trên tinh thần cùng nhau xây dựng dự thảo Nghị định tốt nhất, đảm bảo tính khả thi báo cáo Chính phủ phê duyệt, tạo lập cơ sở pháp lý cho việc thực hiện.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cảm ơn ADB đã hỗ trợ tổ chức nghiên cứu xây dựng Nghị định này và mong rằng ADB sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính trong thời gian tới.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính