Skip to content

Thời báo Tài chính Việt Nam tiếp nhận nhiệm vụ vận hành Trang Thông tin tài sản công

(4/29/2021)

Chiều ngày 29/4/2021, tại trụ sở Bộ Tài chính, đã diễn ra lễ chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác và phát triển Trang thông tin về tài sản công thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính sang Thời báo Tài chính Việt Nam theo Quyết định số 868/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

M:\Hien\M94A4857.jpg

Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý công sản, Thời báo Tài chính Việt Nam ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ.

Ảnh: Đức Minh

Theo Quyết định số 868, Cục Quản lý công sản tổ chức thực hiện bàn giao nguyên trạng nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác và phát triển Trang Thông tin về tài sản công (taisancong.vn; taisancong.mof.gov.vn) sang Thời báo Tài chính Việt Nam, đồng thời có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương thông báo việc chuyển giao này.

Thời báo Tài chính Việt Nam tiếp nhận nguyên trạng nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác và phát triển Trang thông tin về tài sản công từ Cục Quản lý công sản từ 0 giờ ngày 1/5/2021, quản lý, vận hành khai thác và phát triển trang thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Sau bàn giao, Cục Quản lý công sản tiếp tục phối hợp với Thời báo Tài chính Việt Nam cung cấp thông tin có liên quan về chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công; các nội dung thông tin khác có liên quan cần phổ biến tuyên truyền rộng rãi để đăng tải trên Trang thông tin về tài sản công theo quy định.

Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính chịu trách nhiệm bảo đảm điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin để Thời báo Tài chính vận hành Trang thông tin về tài sản công.

 

 

M:\Hien\M94A4813.jpg

Ông La Văn Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (bên phải) và ông Phạm Thu Phong - Tổng biên tập

Thời báo Tài chính Việt Nam tiếp nhận Quyết định số 686/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Được biết, trước đó Trang thông tin điện tử về tài sản công đã triển khai một số nội dung chính, như: Các thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội có liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; về thị trường bất động sản; về chính sách đất đai, các tin tức sự kiện về hoạt động quản lý công sản tại các bộ, ngành, địa phương; các chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo Cục Quàn lý công sản liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Đồng thời, đăng tải hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phân chia theo các lĩnh vực quản lý; đăng tải nội dung các văn bản quy phạm pháp luật cần xin ý kiến; cập nhật các câu hỏi liên quan đến chính sách quản lý tài sản; các thông tin về đấu giá, đấu thầu; thông báo hàng hóa tồn đọng khu vực giám sát hải quan.

Trang Tài sản công cũng đăng tải các thông tin phục vụ quản lý: Bảng giá đất các tỉnh, thành phố; hệ số, tỷ lệ và điều chỉnh giá đất các tỉnh, thành phố; quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các tỉnh, thành phố; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sàn nhà nước và các quy định về bồi thường; bộ thủ tục hành chính;...

Theo Thời báo Tài chính