Skip to content

Bến Tre: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2020

(6/11/2020)

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2020, theo đó giá tính thuế của các tài nguyên được quy định như sau:

  Tài nguyên khoáng sản không kim loại gồm: (i) Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình giá 70.000 đồng/m3; (ii) Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) giá 120.000 đồng/m3; (iii) Đất làm gạch, ngói giá 170.000 đồng/m3

  Nước thiên nhiên: (i) Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp gồm: Nước thiên nhiên khai thác tinh lọc đóng chai, đóng hộp (có công trình khai thác tài nguyên nước) giá 100.000 đồng/m3; Nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp (sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước tập trung) giá 500.000 đồng/m3; (ii) Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất kinh doanh nước sạch gồm: Nước mặt giá 3.000 đồng/m3; Nước dưới đất (nước ngầm) giá 9.000 đồng/m3; (iii) Nước thiên nhiên dùng cho mục đích khác gồm: Nước thiên nhiên dùng trong sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá giá 40.000 đồng/m3; Nước thiên nhiên dùng mục đích khác như làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng giá 3.000 đồng/m3.

  Các trường hợp áp dụng giá tính thuế tài nguyên quy định trên là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển, được áp dụng cụ thể như sau: Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo chế độ quy định; tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định hoặc trường hợp loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác nhưng do mô hình tổ chức, khai thác, sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu độc lập nên không có đủ căn cứ để xác định giá bán tài nguyên khai thác. Trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên không thuộc trường hợp quy định trên thì xác định giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên được thể hiện trên hóa đơn bán hàng. Trường hợp giá thấp hơn mức giá tính thuế quy định này thì áp dụng giá tính thuế quy định này. Đối với sản phẩm tài nguyên được vận chuyển đi tiêu thụ, trong đó chi phí vận chuyển, giá bán sản phẩm tài nguyên được ghi nhận riêng trên hóa đơn thì giá tính thuế tài nguyên là giá bán sản phẩm tài nguyên không bao gồm chi phí vận chuyển.

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/5/2020./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.