Skip to content

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020

(7/13/2020)

Chiều 10/7/2017, Cục Quản lý công sản (Cục QLCS) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Xuân Hà – Thứ trưởng Bộ Tài chính, đại diện Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Tin học và Thống kê tài chính và toàn thể công chức, viên chức Cục Quản lý công sản.

C:\Users\tranthiminhhien\Downloads\TT-Tranxuanha.jpg

Ông Trần Xuân Hà - Thứ trưởng Bộ Tài chính đến dự và chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng nêu rõ năm 2020 Cục QLCS được giao thực hiện 10 đề án; trong đó: 01 đề án đã được cấp thẩm quyền ký ban hành; 01 đề án đang trình cấp thẩm quyền ký ban hành; 07 đề án đang nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện.

C:\Users\tranthiminhhien\Downloads\CP-Nguyentanthinh.jpg

Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Về công tác quản lý tài sản công, Cục QLCS đã tích cực, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực phụ trách để ứng phó với Dịch Covid19; tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, xử lý việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương; việc quản lý, sử dụng xe ô tô, tài sản kết cấu hạ tầng, tài chính đất đai...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà biểu dương những kết quả đạt được và nêu ra một số tồn tại trong công tác của Cục QLCS trong 06 tháng đầu năm; đồng thời gợi ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2020.

C:\Users\tranthiminhhien\Downloads\CT-Lavanthinh.jpg

Ông La Văn Thịnh – Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí La Văn Thịnh – Cục trưởng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ và cá nhân Thứ trưởng Trần Xuân Hà; đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng để triển khai thực hiện; đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

  Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính