Skip to content

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành KSND

(6/24/2020)

Ngày 21/05/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 46/QĐ-VKSTC quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó:  

  Định mức xe ô tô chuyên dùng khác của ngành Kiểm sát nhân dân là 970 xe cụ thể như sau:  

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: 32 chiếc, chủng loại xe 02 cầu, 07 chỗ;

  - Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng: 18 xe (06 xe/đơn vị), chủng loại xe 02 cầu, 07 chỗ;

  - Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh): 157 xe, chủng loại xe 02 cầu, 07 chỗ;

  - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh: 12 xe (06 xe/đơn vị), chủng loại xe 02 cầu, 07 chỗ;

  - Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện: 710 xe (01 xe/đơn vị), chủng loại xe 02 cầu đối với đơn vị thuộc vùng miền núi, các đơn vị còn lại trang bị xe 01 cầu;

  - Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao: 37 xe, chủng loại: 31 xe 02 cầu, 07 chỗ và 06 xe chở phạm (xe bán tải, có thùng, khung sắt bảo vệ cửa kính).

  Mức giá tối đa để mua xe được thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP. Cụ thể:

  - Xe 01 cầu: 720 triệu đồng/01 xe;

  - Xe 02 cầu, 07 chỗ; xe 12 đến 16 chỗ ngồi: 1.100 triệu đồng/01 xe;

  - Xe 30 chỗ, xe 45 chỗ, xe chở can phạm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao căn cứ giá trị trường và nhu cầu thực tế để xem xét quyết định mức giá mua xe tối đa để trang bị cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả;

  - Mức giá mua xe tối đa trên đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật, chưa bao gồm chi phí lắp đặt thiết bị chuyên dùng cho xe chuyên dùng của ngành Kiểm sát nhân dân.

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2020 ./.

Theo Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính.