Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ đấu giá tài sản

(12/3/2020)

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết tài sản đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo việc niêm yết tài sản đấu giá như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ, Số 04 đường Ngô Hữu Hạnh, P. Tân An,Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đưa ra đấu giá:

 

Tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Giá khởi điểm (đồng/kg)

01

Lúa nguyên liệu OM 5451 vụ hè thu 2019-2020 đã sấy khô

Kg

76.200

5.500

02

Lúa nguyên liệu OM 18 vụ hè thu 2019-2020 đã sấy khô

Kg

5.200

5.600

* Lưu ý:

- Tài sản được giao theo số lượng thực tế qua cân 100%. Nếu số lượng thực tế ít hơn hoặc nhiều hơn số lượng đấu giá thì người mua được nhận lại tiền hoặc phải trả thêm tiền tương ứng với số lượng giảm hoặc tăng theo đơn giá trúng đấu giá;

- Người mua có trách nhiệm tổ chức và chi trả toàn bộ chi phí bao bì đựng lúa, bốc xếp, thuê cân, phương tiện vận chuyển;

- Người mua phải hoàn tất việc nhận tài sản trong vòng 10 ngày kể từ ngày giao tài sản.

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, từ ngày 14/12/2020 đến ngày 16/12/2020 (đến 17 giờ).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 14/12/2020 và ngày 15/12/2020 tại Công ty TNHH MTV Lúa giống Đạt Nông, khu vực Lân Thạnh 1, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 16/12/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán lô 01 là 200.000 đồng/hồ sơ; giá bán lô 02 là 100.000 đồng/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 16/12/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ, ngày 21/12/2020 tại Trung tâm.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên..

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.

Các tin khác