Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh đấu giá tài sản theo hình thức rút gọn

(9/25/2020)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Đấu giá theo thủ tục rút gọn)

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, đường Tôn Thất Thuyết, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Cục QLTT tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 130 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm buổi công giá: Vào lúc 09h30 ngày 05/10/2020. Tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5,TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

4. Danh mục tài sản: Tài sản là tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu:

 

STT

Tên, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, số đăng ký của tang vật, phương tiện

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Panel màn hình tivi loại 32 inch, không nhãn hiệu, ký hiệu ST3151A05-8-XC-3, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

11

640.000

7.040.000

2

Panel màn hình tivi loại 32 inch, không nhãn hiệu, ký hiệu MT3151A05-9-XC-2, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

5

640.000

3.200.000

3

Panel màn hình tivi loại 32 inch, không nhãn hiệu, ký hiệu MT3151A05-9-XC-1, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

2

640.000

1.280.000

4

Panel màn hình tivi loại 32 inch, không nhãn hiệu, ký hiệu MT3151A05-5-XC-5, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

1

640.000

640.000

5

Panel màn hình tivi loại 32 inch, không nhãn hiệu, ký hiệu MT3151A05-5-XC-9, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

3

640.000

1.920.000

6

Panel màn hình tivi loại 43 inch, không nhãn hiệu, ký hiệu 43T10-SOG XR BD + 43T10 SOF XL BD, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

1

832.000

832.000

7

Panel màn hình tivi loại 43 inch, không nhãn hiệu, ký hiệu ST4251B02-1-XC-1 + ST4251B02-1-XL-1, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

5

832.000

4.160.000

8

Panel màn hình tivi loại 43 inch, không nhãn hiệu, ký hiệu EBYP464290A1 + NBWW8G4289A1, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

1

832.000

832.000

9

Panel màn hình tivi loại 43 inch, không nhãn hiệu, ký hiệu ST4251B01-1-XC-7 + ST4251B01-1-XL-3, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

2

832.000

1.664.000

10

Panel màn hình tivi loại 43 inch, không nhãn hiệu, ký hiệu NBWV264290A1 + EBV0464289A1, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

1

832.000

832.000

11

Panel màn hình tivi loại 43 inch, không nhãn hiệu, ký hiệu NBWV264290A1 + NAWV364289A1, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

1

832.000

832.000

12

Panel màn hình tivi loại 43 inch, không nhãn hiệu, ký hiệu NBWV164290A1 + NAWV364289A1, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

1

832.000

832.000

13

Panel màn hình tivi loại 43 inch, không nhãn hiệu, ký hiệu NBYC264290A1 + NBY256428941, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

1

832.000

832.000

14

Panel màn hình tivi loại 43 inch, không nhãn hiệu, ký hiệu T430HVN01.3 XR BD + T430HVN01.3 XL BD, không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cái

2

832.000

1.664.000

 

Tổng cộng

   

26.560.000

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết thông báo đến 16h00 ngày 02/10/2020 (trong giờ làm việc) tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

Phiếu trả giá (hồ sơ đấu giá) của người tham gia đấu giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu trong các ngày 03/10/2020 (Buổi sáng bắt đầu vào lúc 08h00 đến 10h00 và buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h00) tại Văn phòng công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Thời gian kết thúc nộp phiếu trả giá đến hết 16h00 ngày 03/10/2020. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

(Hồ sơ nộp qua đường bưu chính phải đến trước 16h00 ngày 03/10/2020).

7. Giá khởi điểm, phí hồ sơ, tiền ký quỹ.

Giá khởi điểm: 26.560.000đ - Phí hồ sơ: 100.000đ/hồ sơ - Tiền ký quỹ: 3.000.000đ

Khách hàng trực tiếp nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước) bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty ngày 01,02,03/10/2020 (Trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 03/10/2020.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng trực tiếp xem tài sản vào ngày 01,02/10/2020 tại nơi có tài sản.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá.

10. Cách thức đăng ký: Mua hồ sơ đăng ký tại Công ty, nộp tiền đặt trước, CMND hoặc căn cước công dân (bản sao) để lưu hồ sơ.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá băng bỏ phiếu gián tiếp (số vòng đấu : 01 vòng duy nhất xác định người trúng đấu giá).

12. Phương thức đấu giá : Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Công ty DĐ : 0911 465 989;

Các tin khác