Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh đấu giá tài sản theo hình thức rút gọn

(7/6/2020)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Đấu giá theo thủ tục rút gọn

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38,đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Đội quản lý thị trường số 1- Cục QLTT tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 67 Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08h00 ngày 14/07/2020. Tại văn phòng Công ty. (Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5,TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

4. Tên tài sản:

Danh mục tài sản:

 

STT

Tên hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

1

Nguồn Led hiệu Cailiang model HJCL 200V5, input: 176V-264Vac/3A Max50/60Hz, output: 5V-40V.0A trên nhãn có ghi Made in China.

Cái

80

132.000

10.560.000

 

Tổng cộng

   

10.560.000

Nơi có tài sản: Đội QLTT số 1 – Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

5. Giá khởi điểm, phí hồ sơ, tiền ký quỹ.

- Giá khởi điểm: 10.560.000 đồng - Phí hồ sơ: 50.000đồng/hồ sơ - Tiền ký quỹ:1.000.000đ

Khách hàng trực tiếp nộp tiền ký quỹ ( tiền đặt trước) bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty ngày 10,11,13/07/2020. Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h00 ngày 13/07/2020.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo niêm yết đến hết 16h00 ngày 11/07/2020 tại văn phòng Công ty. ( Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Khách hàng trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 11/07/2020 tại nơi có tài sản ( Đội QLTT số 1 - Số 67 Nguyễn Huệ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) .

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá.

9. Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước, CMND hoặc căn cước công dân ( bản sao).

10. Hình thức đấu giá : Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá ( số vòng đấu : 01 vòng duy nhất xác định người trúng đấu giá).

11. Phương thức đấu giá : Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại văn phòng Công ty DĐ: 0911 465 989;

Các tin khác