Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt

(7/6/2020)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt

Trụ sở chính: Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Văn phòng đại diện: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

2. Người có tài sản đấu giá: Cục Kiểm tra sau thông quan

Địa chỉ: Số 9 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

3. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá cụ thể:

 

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng

Giá khởi điểm

1

Hệ thống máy giám định tài liệu

01

Máy hỏng, đã hết hạn sử dụng, chi phí sửa chữa cao, không hiệu quả

13.700.000 đồng (Mười ba triệu bảy trăm nghìn đồng)

Giá khởi điểm nêu trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (trên hệ thống đấu giá trực tuyến được coi là “phí đăng ký tham gia đấu giá”): 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng trên một hồ sơ).

b. Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

c. Bước giá: 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng).

Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản đấu giá: Người có nhu cầu xem tài sản đấu giá liên hệ trước với Cục kiểm tra sau thông quan hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt để được hẹn lịch đi xem tài sản vào các ngày 13/7/2020 và ngày 14/7/2020 (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Số 9 phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

6. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân là công dân Việt Nam có đủ năng lực hành vi dân sự; tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có nhu cầu mua tài sản đấu giá (Sau đây gọi chung là “người đăng ký tham gia đấu giá”).

Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

b. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của những người này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền mua hồ sơ (trên hệ thống đấu giá trực tuyến được coi là “phí đăng ký tham gia đấu giá”), tiền đặt trước theo quy định tại Thông báo, Quy chế đấu giá.

- Cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn một trong các cách thức sau để đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đăng ký tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (lacvietauction.vn):

Người đăng ký tham gia đấu giá truy cập vào website lacvietauction.vn để tiến hành đăng ký tài khoản đăng nhập theo hướng dẫn. Người đăng ký tham gia đấu giá được hướng dẫn về cách sử dụng tài khoản truy cập, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên website lacvietauction.vn để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

+ Đăng ký tham gia đấu giá bằng việc mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, địa chỉ tại: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, Người đăng ký tham gia đấu giá được hướng dẫn về cách đăng ký, sử dụng tài khoản truy cập, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác trên website lacvietauction.vn để thực hiện việc đấu giá trực tuyến.

8. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian: Từ 08 giờ ngày 06/7/2020 đến 17 giờ ngày 14/7/2020 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc, trừ Thứ bảy, Chủ nhật).

b. Địa điểm:

- Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

- Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt: lacvietauction.vn

9. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước:

a. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ ngày 14/7/2020 đến hết 17 giờ ngày 16/7/2020 (theo giờ làm việc của Ngân hàng).

b. Cách thức nộp khoản tiền đặt trước: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể lựa chọn một trong các cách thức sau:

- Nộp tiền mặt trực tiếp tại Văn phòng đại diện Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

- Hoặc chuyển khoản số tiền đặt trước vào tài khoản sau:   

+ Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

+ Số tài khoản: 2222.8888.2288 Tại: Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - CN Đông Anh, Hà Nội;

+ Nội dung: (Họ tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản là hệ thống máy giám định tài liệu của Cục kiểm tra sau thông quan.

Ví Dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản là hệ thống máy giám định tài liệu của Cục kiểm tra sau thông quan.

Lưu ý:

- Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định.

- Trường hợp khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản, đến 17 giờ 30 phút ngày 16/7/2020 mà số tiền đặt trước của khách hàng không vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt thì người đó không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

- Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá chuyển tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá (trên hệ thống đấu giá trực tuyến được coi là “phí đăng ký tham gia đấu giá”) cùng lúc với khoản tiền đặt trước, nội dung chuyển khoản sẽ ghi là: (Họ tên người tham gia đấu giá) nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản là hệ thống máy giám định tài liệu của Cục kiểm tra sau thông quan.

10. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian đấu giá: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 17/7/2020 (Thứ sáu) trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến - lacvietauction.vn

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội. ĐT: 0243.2115234.

Các tin khác