Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang đấu giá tài sản

(5/29/2020)

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 32/2020/HĐDVĐGTS ngày 27 tháng 5 năm 2020 giữa Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

Nhằm đảm bảo việc đưa thông tin đấu giá tài sản kịp thời theo yêu cầu của Bộ Tài chính, góp phần thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang kính đề nghị quý cơ quan đăng tải thông tin đấu giá tài sản công lên Trang thông tin điện tử về tài sản công. Nội dung thông tin đăng tải gồm:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vị Thanh (Số 01, Quốc lộ 61C, khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

3. Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất đối với trụ sở UBND phường I, Trung tâm Văn hóa - Thông tin (khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh), chợ Hai Bà Trưng.

4. Giá khởi điểm: 225.000.000đ (Hai trăm hai mươi lăm triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a) Thời gian: Từ ngày 04/6/2020 đến ngày 05/6/2020 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản đấu giá (Khu vực 2, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian: Từ ngày 29/5/2020 đến 17h00 ngày 09/6/2020 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng/hồ sơ. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp từ ngày 09/6/2020 đến 17h00 ngày 11/6/2020 (trong giờ hành chính).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/5/2020 đến 17h00 ngày 09/6/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu).

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá và chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với người được ủy quyền tham gia đấu giá:

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người được ủy quyền.

+ Văn bản ủy quyền (bản chính).

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

c) Cách thức: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc trực tiếp mua hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang, cụ thể:

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

- Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản…….

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a) Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 12/6/2020.

b) Địa điểm: Hội trường UBND phường I, thành phố Vị Thanh (đường 30/4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua tài sản liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345.

Rất mong được sự phối hợp của Quý cơ quan.

Trân trọng kính chào./.

 

  

Các tin khác