Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đấu giá tài sản

(10/22/2019)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đấu giá cho thuê mặt bằng của Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ, tọa lạc tại Ấp Phước Lộc, xã phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (gồm 02 tài sản), chi tiết như sau:

Tài sản cho thuê, giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

Tài sản 1. Cho thuê 01 Nhà để xe, diện tích: 320 m2; Thời hạn cho thuê: 03 năm.

Giá khởi điểm đấu giá: 108.000.000 đồng/năm(Bằng chữ: Một trăm lẻ tám triệu đồng trên một năm).

+ Tiền đặt trước: 10.800.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Mười triệu, tám trăm ngàn đồng).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai trăm ngàn đồng).

Tài sản 2. Cho thuê 01 Nhà căn tin, diện tích: 93 m2; Thời hạn cho thuê: 03 năm.   

Giá khởi điểm đấu giá: 24.000.000 đồng/năm(Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu đồng trên một năm).

+ Tiền đặt trước: 2.400.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Hai triệu, bốn trăm ngàn đồng).

+ Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng).

Tất cả các giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí điện, nước hàng tháng người trúng đấu giá phải trả trong quá trình thuê và chi phí sửa chữa (nếu có)….

Người có tài sản đấu giá và nơi có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 11/11/2019(Cá nhân, tổ chức liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT để lấy Giấy giới thiệu xem tài sản theo quy định).

Tham khảo hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm đấu giá: Từ ngày 23/10/2019 đến 16 giờ, ngày 11/11/2019 (Hạn chót đăng ký).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/11/2019 đến 16 giờ, ngày 13/11/2019 (Hạn chót nộp tiền).

Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 14/11/2019 tại Hội trường Trung tâm đấu giá.

Phương thức và hình thức đấu giá: Trả giá lên; Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng). Đấu giá riêng lẻ từng mặt bằng cho thuê.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức, có đủ điều kiện theo luật quy định.

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm.

+ Nếu là cá nhân: Bản sao CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

+ Nếu là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế, báo cáo thuế 03 tháng gần nhất, CMND/CCCD của người đại diện (Bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu), giấy ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định.

Nộp đầy đủ tiền mua hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước.

Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá được ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Để biết chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254. 3851524.

Các tin khác