Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam đấu giá tài sản

(10/22/2019)

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BẮC TRUNG NAM

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

(đấu giá lần 3)

1. Đơn vị tổ chức bán đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, tổ 43, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 024.3782.0483

2. Người có tài sản bán đấu giá: Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội. Địa chỉ: 80 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

3. Thời gian đấu giá: 14h00 ngày 08/11/2019. Địa điểm đấu giá: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

4. Tài sản bán đấu giá: Tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước (có danh mục kèm theo).

 

STT

TÊN TÀI SẢN

GIÁ KHỞI ĐIỂM (Đồng)

TIỀN ĐẶT TRƯỚC (Đồng)

1

Lô 1: Hàng hóa các loại tịch thu tại 516 quyết định xử phạt đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 272/QĐ-QLTTHN ngày 02/6/2019

1.688.966.000

335.000.000

2

Lô 2: Hàng hóa các loại tịch thu tại 232 Quyết định xử phạt đã được phê duyệt chuyển bán theo Quyết định số 297/QĐ-QLTTHN ngày 25/6/2019

690.915.000

130.000.000

Tổng giá khởi điểm: 2.379.881.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm tám mươi mốt nghìn đồng).

(Giá không bao gồm thuế GTGT) – đây là giá bán tại chỗ, toàn bộ chi phí nhận, lấy và vận chuyển,... do người mua được tài sản chịu.

Nơi để tài sản: Kho của Cục Quản lý Thị trường TP Hà Nội: Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội và kho thuê để than tại Mỹ Đức, Hà Nội.

5. Thời gian bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính từ ngày 21/10/2019 đến ngày 05/11/2019 (Trừ thứ bảy, chủ nhật)

Địa điểm: VP Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá (Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)

Chúng tôi cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về thủ tục và trình tự đấu giá nếu có sai sót.

Các tin khác