Skip to content
Thông tin đấu giá

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát đấu giá tài sản

(7/18/2019)

THÔNG BÁO

ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Phòng Cảnh sát Giao Thông- Công an tỉnh Gia Lai. Đ/c: Số 267A đường Trần Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: 01 Lô xe gồm 152 xe mô tô, xe gắn máy đã qua sử dụng vi phạm tịch thu thanh lý sung công quỹ nhà nước

Tổng giá khởi điểm tài sản: 270.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi triệu đồng)

Tiền đặt trước: 10% Giá khởi điểm.

Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 HS

Thời gian xem tài sản: Ngày 30/07/2019 và ngày 31/07/2019, (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại kho tạm giữ phương tiện vi phạm của công an tỉnh Gia Lai.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/07/2019 đến 15 giờ 00 phút, ngày 05/08/2019 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát (trong giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền Phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 8 giờ 00 phút, ngày 08/08/2019, tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Đ/c: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.

     

Các tin khác