Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên đấu giá tài sản

(6/12/2019)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

2. Người có tài sản đấu giá: Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Thanh Hóa, Nam đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Hồi 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 6 năm 2019 tại Viettel Thanh Hóa. Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Thanh Hóa, Nam đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

4. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

 

STT

Tên tài sản

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá (đồng)

01

Lô hàng CCDC thanh lý gồm 175 đầu mục thiết bị hết niên hạn sử dụng cũ, hỏng không sử dụng được bán sắt vụn

8.746.000

1.700.000

50.000

01

Lô hàng VTTB thanh lý gồm 163 đầu mục thiết bị hết niên hạn sử dụng cũ, hỏng không sử dụng được bán sắt vụn

222.965.000

44.500.000

200.000

  

231.711.000

46.200.000

250.000

Mức giá khởi điểm trên là giá theo nguyên trạng tại nơi tập kết tài sản của Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội (chưa bao gồm thuế VAT theo luật định)

* Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 50110000052190, mở tại : Ngân hàng đầu tư và phát triển Thanh Hóa. Chủ tài khoản: Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Trong thời hạn ngày ngày 24,25/6/2019.

5. Nơi có tài sản đấu giá: Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Địa chỉ: Tòa nhà Viettel Thanh Hóa, Nam đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 17/6/2019 đến 16 giờ ngày 25/6/2019 (trong giờ hành chính) tại Viettel Thanh Hóa.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản theo quy định nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định.

Chi tiết xin liên hệ.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Viettel Thanh Hóa - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Điện thoại: (0376) 255001

Tổ chức cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến địa điểm thông báo trên để đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác