Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty TNHH MTV bán đấu giá tài sản Bảo Minh đấu giá QSDĐ

(5/24/2019)

Công ty TNHH Một Thành Viên Bán Đấu Giá Tài Sản Bảo Tín

 

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Lần 2)

Số: 05.1/TB-ĐGTS-2019, ngày 24 tháng 05 năm 2019

 

Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty TNHH Một Thành Viên Bán Đấu Giá Tài Sản Bảo Tín. Địa chỉ: Số 357, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0978.910555.

Người có tài sản bán đấu giá: Trung tâm Giống thuộc Sở NN và PTNN tỉnh Trà Vinh.

Tài sản bán đấu giá:

+ Quyền sử dụng đất:

 

Stt

Số tờ

Số thửa

Loại đất

Diện tích (m2) 

Ghi chú

Tổng cộng

HLATĐB

HLAT Cầu

VT1

VT2

VT3

VT4

VT5

1

17

254

SKC

50.108,2

2.324,1

1.917,8

5.874,4

6.944,9

6.223,7

6.162,5

20.606,8

 

+ Tài sản gắn liền với đất: Công trình xây dựng; vật kiên trúc; máy móc thiết bị; cây trồng trên đất.

Giá khởi điểm để bán đấu giá: 14.835.270.000 đồng (Mười bốn tỷ, tám trăm ba mươi năm triệu, hai trăm bảy mươi ngàn, đồng). Trong đó:

+ Quyền sử dụng đất: 10.823.371.200 đồng.

+ Tài sản gắn liền với đất: 4.011.898.800 đồng.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên;

Phí tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/hồ sơ.

Tiền đặt trước: Tương đương 10% trên giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp Luật. (Quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội).

Khi tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký (theo Mẫu do Công ty TNHH MTV Bán Đấu Giá Tài Sản Bảo Tín phát hành); nộp bản photo giấy Chứng minh nhân dân và sổ Hộ khẩu (nếu là cá nhân) hoặc giấy phép kinh doanh (nếu là tổ chức); nộp tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm tài sản đấu giá/hồ sơ.

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký bán đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 09 giờ 00 phút ngày 12 tháng 06 năm 2019.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 13; 14 tháng 06 năm 2019 (giờ làm việc hành chính).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng 06 năm 2019 tại Công ty TNHH MTV Bán Đấu Giá Tài Sản Bảo Tín (Số 357, Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Các Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Điện thoại: 0978.910555; Email: daugiabaotintravinh@gmail.com hoặc Trung tâm Giống tỉnh Trà Vinh - Điện thoại: 0294.2215233 - 0913.980074 để được hướng dẫn chi tiết.

 

 

Các tin khác