Skip to content
Thông tin đấu giá

Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu bán đấu giá tài sản

(10/22/2018)

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CÔNG THANH LÝ

 

1. Tên người có tài sản đấu giá: Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu; Địa chỉ: Số 236 - Khu 3 - Thị trấn Yên Định - Hải Hậu - Nam Định.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 14 giờ 30 phút ngày 03/11/2018 tại Phòng họp tầng 2 - Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu; Địa chỉ: Số 236 - Khu 3 - Thị trấn Yên Định - Hải Hậu - Nam Định.

3. Tài sản công thanh lý đấu giá: Máy Xquang Trophy 01 cái, năm sử dụng 2000, nước sản xuất Pháp, nguyên giá theo sổ kế toán: 567.250.000đồng, giá trị còn lại: 0đồng.

4. Giá khởi điểm của tài sản công thanh lý: 7.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bảy triệu đồng chẵn), mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí.

5. Tiền đặt trước:

- Số tiền đặt trước: 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng chẵn). (10% giá khởi điểm).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu, số tài khoản 13001012005724 tại Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Nam Định.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 30/10/2018 đến hết ngày 01/11/2018.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 25/10/2018 đến hết ngày 02/11/2018. (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu - Số 236 - Khu 3- Thị trấn Yên Định - Hải Hậu - Nam Định.

7. Số tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đồng/1bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 25/10/2018 đến ngày 02/11/2018. (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu - Số 236 - Khu 3- Thị trấn Yên Định - Hải Hậu - Nam Định

9. Đăng ký tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

 

 

 

 

 

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/10/2018 đến ngày 02/11/2018. (Trong giờ hành chính).

- Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu - Số 236 - Khu 3- Thị trấn Yên Định - Hải Hậu - Nam Định.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá tại Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu - Số 236 - Khu 3- Thị trấn Yên Định - Hải Hậu - Nam Định.

Mọi chi tiết khách hàng xin liên hệ theo số điện thoại: Phạm Thị Ngát: 0984147608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác