Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công đấu giá cho thuê tài sản

(4/16/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo tổ chức đấu giá tài sản sau:

Điều 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Trường THPT Nguyễn Văn Côn. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Tên tài sản, giá khởi điểm, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Cho thuê hồ bơi, diện tích: 423,98m2. Thời gian là 03 năm kể từ ngày từ ngày ký hợp đồng (mỗi năm tính 12 tháng, tổng thời gian cho thuê là 36 tháng) với mức giá khởi điểm là 5.000.000đ/tháng. Tương ứng 180.000.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

2.2. Nơi có tài sản đấu giá: Trường THPT Nguyễn Văn Côn. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

2.3. Chất lượng: Chưa hoạt động

2.4. Giấy tờ về quyền sở hữu:

+ Công văn 5967/UBND-KTTC ngày 08/12/2020 về việc sử dụng tài sản công để cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

+ Quyết định số: 71/QĐ-NVC ngày 31/3/2021 về việc thành lập Hội đồng xác định giá khởi điiểm cho thuê hồ bơi của Trường THPT Nguyễn Văn Côn;

+ Biên bản ngày 31/3/2021 về việc họp xác định giá khởi điểm cho thuê hồ bơi của Trường THPT Nguyễn Văn Côn;

+ Đề án số 99/THPTNVC-ĐA ngày 20/8/2020 Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê ở trường THPT Nguyễn Văn Côn.

Điều 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

3.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Trường THPT Nguyễn Văn Côn tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 15 và ngày 16 tháng 4 năm 2021 liên tục trong giờ hành chính.

3.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Trường THPT Nguyễn Văn Côn. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Điều 4. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/4/2021 đến 17 giờ ngày 10/5/2021 (trong giờ hành chính)

4.2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/4/2021 đến 17 giờ ngày 10/5/2021 (trong giờ hành chính)

4.3. Địa điểm: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Điều 5. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

5.1. Bước giá: 100.000 đồng/tháng. Tương ứng: 3.600.000 đồng cho trọn thời gian thuê.

5.2. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

5.3. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Ngày 10,11,12 tháng 5 năm 2021 trong giờ hành chính.

- Nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, số tài khoản 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

5.4. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ

(Áp dụng theoThông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

Điều 6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

6.1. Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền được thực hiện theo quy định của Pháp luật.

+ Đối với tổ chức: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản photo phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền được thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

8.1. Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 phút ngày 13 tháng 5 năm 2021

8.2. Địa điểm: Tại trường THPT Nguyễn Văn Côn. Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Côn, thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Điều 9. Quy định khác:

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả thuế, phí, lệ phí, chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thuê; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

- Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ký hợp đồng người trúng đấu giá phải đáp ứng đầy đủ giấy phép hoạt động theo quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch về quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn bơi, lặn. Nếu không có đầy đủ giấy phép hoạt động theo quy định thì số tiền đặt trước bị tịch thu.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 0944 040 252

Thông báo này thay thơ mời đối với người tham gia, tham dự đấu giá.

Các tin khác