Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị đấu giá tài sản

(4/16/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị. Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Km2 Quốc Lộ 9, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29/4/2021, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tên tài sản: Lô gỗ Vạng trứng và Trám trắng với tổng khối lượng 2,591 m3 gỗ xẻ.

- Nơi có tài sản: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: 11.199.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 2.000.000 đồng.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 28/4/2021, khách hàng nộp tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/4/2021 đến ngày 26/4/2021 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị.

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu), nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

Vậy, Trung tâm thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

STT

Tên

Nhóm gỗ

Quy cách

Số
lượng
(hộp)

Khối lượng gỗ xẻ (m3)

Khối lượng gỗ quy tròn (m3)

đơn giá
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Dài
(m)

Rộng (cm)

Dày (cm)

1

Vạng trứng

VII

2,00

49

27

01

0,264

0,422

2.800.000

1.182.000

2

Vạng trứng

VII

2,00

52

22

01

0,228

0,365

2.800.000

1.022.000

3

Vạng trứng

VII

2,05

56

28

01

0,321

0,514

2.800.000

1.439.000

4

Vạng trứng

VII

1,90

59

28

01

0,313

0,501

2.800.000

1.403.000

5

Vạng trứng

VII

2,00

55

27

01

0,297

0,475

2.800.000

1.330.000

6

Vạng trứng

VII

2,00

58

23

01

0,302

0,483

2.800.000

1.352.000

7

Vạng trứng

VII

2,00

59

21

01

0,353

0,565

2.800.000

1.582.000

8

Trám trắng

VII

2,00

56

27

01

0,266

0,426

2.300.000

980.000

9

Trám trắng

VII

2,10

58

29

01

0,247

0,395

2.300.000

909.000

Tổng cộng

 

 

 

 

9

2,591

4,146

 

11.199.000

 

Các tin khác