Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá Hợp Danh Lam Kinh đấu giá QSDĐ

(4/16/2021)

THÔNG BÁO

Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trường Lâm,

thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(thuộc MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500, được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt

tại Quyết định số 5458/QĐ-UBND ngày 06/8/2020).

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: Công ty đấu giá Hợp danh Lam Kinh - Lô 06 Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá,đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: UBND thị xã Nghi Sơn.

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và môi trường UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin Tài sản bán đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Là Quyền sử dụng đất, gồm 14 lô đất thuộc khu xen cư thôn Trường Cát, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Tổng diện tích đấu giá 14 lô đất là: 2.135 m2 (Hai nghìn, một trăm ba mươi lăm mét vuông). Diện tích các lô đất: Từ 150 m2 đến 175 m2 trên một lô đất.

- Vị trí: Khu vực tổ chức đấu giá có vị trí, ranh giới như sau:

+ Phía Bắc: giáp đường Đông Tây 4;

+ Phía Đông: giáp khu dân cư;

+ Phía Nam: giáp khu dân cư;

+ Phía Tây: giáp khu dân cư;

- Hiện trạng các lô đất đấu giá: Đã có hạ tầng kỹ thuật và đã được GPMB theo quy định.

3.2. Mục đích và thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

3.3. Tổng giá khởi điểm: 9.949.920.000 đồng (Chín tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng).

3.4. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất:

- Giá khởi điểm các lô đất từ 3.840.000 đồng/m2 đến 5.280.000 đồng/m2 (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

- Tổng giá khởi điểm mỗi lô đất từ 576.000.000 đồng đến 924.000.000 đồng trên một lô đất. (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

3.5. Phí hồ sơ tham gia đấu giá:

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) trên 01 bộ hồ sơ. (Chi tiết theo phụ lục đính kèm). (Hồ sơ khách hàng đã mua không được đổi, hoặc trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định).

3.6. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Từ 80.000.000đ (tám mươi triệu đồng) đến 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) trên 01 lô đất.

4. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Là những cá nhân, hộ gia đình trong và ngoài thị xã Nghi Sơn, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

4.2. Điều kiện được đăng ký và tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu của công ty đấu giá hợp danh Lam Kinh phát hành(Có dấu đỏ); trong đó có nội dung cam kết sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá;

+ Nộp đủ tiền đặt trước và phí hồ sơ tham gia đấu giá;

+ Có tên trong danh sách nộp hồ sơ và có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ;

+ Khi đi tham gia đấu giá phải mang theo chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, giấy nộp tiền đặt trước (Bản chính) để chứng minh là chủ thể khi tham gia đấu giá. Trong trường hợp chủ thể không thể tham gia đấu giá được thì có thể ủy quyền, trong giấy ủy quyền phải nêu rõ việc ủy quyền, họ tên địa chỉ, số chứng minh nhân dân, chữ ký của người ủy quyền, người được ủy quyền, phải được chứng nhận hoặc công chứng theo quy định.

4.3. Thành phần Hồ sơ tham gia đấu giá

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do công ty đấu giá hợp danh Lam Kinh phát hành (Có dấu đỏ)

- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, sổ hộ khẩu.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

5.1. Hình thức đấu giá:

- Đấu giá từng lô đất thuộc địa phận Khu dân cư xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn (thuộc MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500, được UBND huyện Tĩnh Gia phê duyệt tại Quyết định số 5458/QĐ-UBND ngày 06/8/2020);

- Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp, đấu giá theo 01 m2 đất để tính QSĐ tại MBQH.

5.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

5.3. Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo được áp dụng trong trường hợp Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung khi có từ hai khách tham gia cùng trả giá cao bằng nhau.(Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó).

6. Thời gian, địa điểm bán và thu hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Lam Kinh và tại UBND xã Trường Lâm: Từ ngày 22/04/2021 đến ngày 10/05/2021 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian xem tài sản:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/04/2021 đến ngày 10/05/2021 tại khu đất đấu giá xã Trường Lâm.

8.Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản công ty vào các ngày 10/5/2021, ngày 11/5/2021 và ngày ngày 12/5/2021. (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo có trong tài khoản của công ty trong giờ hành chính các ngày nêu trên).

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Kinh

+ Số tài khoản: 3522201015106 tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh huyện Tĩnh Gia, Nam Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền khách hàng phải ghi: {Họ tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá} - Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSDĐ tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

(Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

- Lưu ý giấy nộp tiền: Nếu khách hàng không ghi đúng nội dung nộp tiền xem như không hợp lệ, đồng nghĩa với việc khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi đấu giá:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 13/05/2021.

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi thắc mắc chi tiết Liên hệ: Công ty đấu giá Hợp Danh Lam Kinh.

(Trong giờ hành chính; Điện thoại: 0237.396.8688 - 0392.563.195)  

Email: daugialamkinhthanhhoa@gmail.com

PHỤ LỤC

Chi tiết giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

 

 

STT

số

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá khởi điểm (đồng/)

Phí hồ

(đồng/hồ )

Tiền đặt cọc (đồng/)

Khu vực 2

1

25

150.00

5,040,000

756,000,000

500,000

100,000,000

2

26

150.00

4,800,000

720,000,000

500,000

100,000,000

3

27

150.00

4,800,000

720,000,000

500,000

100,000,000

4

28

175.00

5,280,000

924,000,000

500,000

100,000,000

5

29

150.00

3,840,000

576,000,000

500,000

80,000,000

6

30

150.00

3,840,000

576,000,000

500,000

80,000,000

7

31

150.00

4,032,000

604,800,000

500,000

80,000,000

8

32

150.00

5,280,000

792,000,000

500,000

100,000,000

9

33

150.00

4,800,000

720,000,000

500,000

100,000,000

10

34

150.00

4,800,000

720,000,000

500,000

100,000,000

11

35

150.00

4,800,000

720,000,000

500,000

100,000,000

12

36

150.00

4,800,000

720,000,000

500,000

100,000,000

13

37

150.00

5,040,000

756,000,000

500,000

100,000,000

14

38

160.00

4,032,000

645,120,000

500,000

80,000,000

Tổng: 14

2.135

 

9.949.920.000

 

1.320.000.000

 

 

Các tin khác