Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty đấu giá Hợp Danh Lam Kinh đấu giá QSDĐ

(4/16/2021)

THÔNG BÁO

Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm dân cư nông thôn

xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Lam Kinh - Lô 06 Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá,đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá:

- Người có tài sản đấu giá: UBND Huyện Cẩm Thủy.

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thông tin Tài sản bán đấu giá:

  3.1. Tài sản đấu giá: Là Quyền sử dụng đất, gồm 04 lô đất tại điểm dân cư xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa (Thuộc MBQH chi tiết xây dựng đất ở tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện phê duyệt tại các Quyết định số 2495/QĐ-UBND, ngày 14/10/2020).

Tổng diện tích đấu giá các lô đất là: 870,0 m2 (Tám trăm bẩy mươi phẩy không mét vuông)

- Hiện trạng: Đất bằng, đã hoàn thành GPMB, đầu tư hạ tầng.

3.2. Mục đích và thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

3.3. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất:

- Giá khởi điểm để đấu giá các lô đất từ 200.130.000 đồng đến 228.720.000 đồng trên 01 lô đất. (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

3.4. Tổng giá khởi điểm: 829.110.000 đồng (tám trăm hai mươi chín triệu một trăm mười nghìn đồng)

3.5. Phí hồ sơ tham gia đấu giá:

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng trên một bộ hồ sơ). (Hồ sơ khách hàng đã mua không được đổi, hoặc trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định).

3.6. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 40.000.000 đồng/01 lô đất. (Bốn mươi triệu đồng trên một lô đất) (Hồ sơ khách hàng đã mua không được đổi, hoặc trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định).

4. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Người được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại điều 55 và điều 56 của Luật đất đai 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định tại điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

4.2. Điều kiện được đăng ký và tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu của công ty đấu giá hợp danh Lam Kinh phát hành(Có dấu đỏ); trong đó có nội dung cam kết sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá;

+ Nộp đủ tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá;

+ Có tên trong danh sách nộp hồ sơ và có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ;

+ Khi đi tham gia đấu giá phải mang theo chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, giấy nộp tiền đặt trước (Bản chính) để chứng minh là chủ thể khi tham gia đấu giá. Trong trường hợp chủ thể không thể tham gia đấu giá được thì có thể ủy quyền, trong giấy ủy quyền phải nêu rõ việc ủy quyền, họ tên địa chỉ,số chứng minh nhân dân, chữ ký của người ủy quyền, người được ủy quyền, phải được chứng nhận hoặc công chứng theo quy định.

4.3. Thành phần Hồ sơ tham gia đấu giá

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do công ty đấu giá hợp danh Lam Kinh phát hành (Có dấu đỏ)

- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân,sổ hộ khẩu.    5.Nguyên tắc đấu giá: Đấu giá theo nguyên tắc công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng. Tại cuộc đấu giá, lô đất đấu giá phải có tối thiểu từ 02 (hai ) khách hàng trở lên nộp hồ sơ, tiền đặt trước có mặt tham gia đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

6.1. Hình thức đấu giá

+ Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá, tối đa 01 vòng dưới sự điều hành của đấu giá viên.

+ Đấu giá theo giá trị lô đất để tính QSD đất trong MBQH;

6.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6.3. Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu tiếp theo được áp dụng trong trường hợp Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung khi có từ hai khách tham gia cùng trả giá cao bằng nhau.(Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu đó).

7. Thời gian địa điểm bán và thu hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Lam Kinh và tại UBND xã Cẩm Liên(trong giờ hành chính): Từ ngày 22/04/2021 đến ngày 11/05/2021.

  8. Thời gian xem tài sản:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/04/2021 đến ngày 11/05/2021 tại khu đất đấu giá xã Cẩm Liên.

   9.Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản công ty từ ngày 11/5/2021 đến ngày 13/5/2021. (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo có trong tài khoản của công ty trong giờ hành chính các ngày nêu trên).

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Kinh

+ Số tài khoản: 008288535 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) - Chi nhánh Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền khách hàng phải ghi: {Họ tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá} - Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại điểm dân cư xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

(Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm dân cư xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời gian: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 14/05/2021.

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Mọi thắc mắc chi tiết Liên hệ: Công ty đấu giá Hợp Danh Lam Kinh.

(Trong giờ hành chính; Điện thoại: 0237.396.8688 - 0392.563.195)  

Email: daugialamkinhthanhhoa@gmail.com

 

PHỤ LỤC

Chi tiết giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng tại điểm dân cư

Cẩm Liên, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

 

STT

số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tổng giá khởi điểm (đồng/)

Phí hồ (đồng/hồ )

Tiền đặt cọc (đồng/)

1

01

210

953,000

200,130,000

200,000

40,000,000

2

02

210

953,000

200,130,000

200,000

40,000,000

3

03

210

953,000

200,130,000

200,000

40,000,000

4

04

240

953,000

228,720,000

200,000

40,000,000

Tổng: 04

870,0

 

829,110,000

 

160,000,000

 

 

 

 

Các tin khác