Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công đấu giá tài sản

(6/4/2021)

 

THÔNG BÁO

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công thông báo tổ chức đấu giá tài sản sau:

Điều 1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá Tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Trị huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Điều 2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản đấu giá:

2.1. Tài sản đấu giá: Quyền thu phí chợ Thạnh Yên

2.2. Giá khởi điểm: 67.000.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu đồng).

2.3. Nơi có tài sản đấu giá: Tại chợ Thạnh Yên xã Thạnh Trị huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang.

2.4. Số lượng: 01 chợ.Thời gian thu phí: 12 tháng.

2.5. Chất lượng: Đang hoạt động bình thường.

2.6. Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản: Công văn số 932/UBND-TH ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt giá sàn đấu giá thu phí chợ Thạnh Yên.

Điều 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

3.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: UBND xã Thạnh Trị tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 17 và ngày 18 tháng 6 năm 2021 liên tục trong giờ hành chính.

3.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại chợ Thạnh Yên xã Thạnh Trị huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang.

Điều 4. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Thời gian bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/6/2021 đến 17 giờ ngày 28/6/2021 (trong giờ hành chính)

4.2. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/6/2021 đến 17 giờ ngày 28/6/2021 (trong giờ hành chính)

4.3. Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Điều 5. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

5.1. Bước giá: 2.000.000 đồng/01 vòng đấu (Hai triệu đồng)

5.2. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

5.3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Ngày 28,29,30 tháng 6 năm 2021 trong giờ hành chính.

- Nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, số tài khoản 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

5.4. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ

(Áp dụng theoThông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

Điều 6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

6.1. Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế ( Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền được thực hiện theo quy định của Pháp luật.

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu). Trường hợp ủy quyền được thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

8.1. Thời gian: Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 01 tháng 7 năm 2021

8.2 Địa điểm: Tại UBND xã Thạnh Trị huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: ấp Thạnh An, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Điều 9. Quy định khác:

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí điện, nước, rác (nếu có) trong thời gian thu phí; dọn dẹp vệ sinh hàng ngày; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

- Người trúng đấu giá chịu trách nhiệm thực hiện việc thu phí dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng theo đúng quy định tại Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nếu vi phạm số tiền ký quỹ sẽ bị tịch thu; mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.Điện thoại: 0944040252.

Thông báo này thay thơ mời đối với người tham gia, tham dự đấu giá.

Các tin khác