Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín Trà Vinh đấu giá QSDĐ

(3/5/2021)

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Cổ Chiên; tại khu đất diện tích 74.605,7 m2; tọa lạc tại xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín Trà Vinh. Địa chỉ: Số 561, đường Phan Đình Phùng, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0978.910555.

Người có tài sản bán đấu giá: Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất. Địa chỉ: Số 560B, Nguyễn Đáng, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại -Dịch vụ - Du lịch Cổ Chiên.

Danh mục tài sản:

 

STT

Thửa đất

Tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Mục đích SDĐ sau đấu giá

Hình thức giao đất

Thời hạn cho thuê (năm)

1

990

29

34.804,8

TMD

Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất

50

2

994

29

39.800,9

TMD

Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất

50

Nơi có tài sản: xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

Giá khởi điểm: 115.713.440.700 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười năm tỷ, bảy trăm mười ba triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn, bảy trăm đồng)

Bước giá thực hiện: 3.471.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, bốn trăm bảy mươi mốt triệu đồng)

Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 5.000.000 đồng/hồ sơ

Tiền nộp tiền đặt trước:

Tiền đặt trước: Tương đương 15% giá khởi điểm của tài sản đăng ký tham gia đấu giá/hồ sơ.

Thời gian: 08:00 giờ ngày 29/03/2021 đến 17:00 ngày 31/03/2021.

Địa điểm nộp tiền đặt trước:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín Trà Vinh.

+ Số tài khoản: 1014075840, tại Ngân hàng TMCP Vietcombank – Chi nhánh Trà Vinh.

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến ngày 31/03/2021 tại nơi có tài sản (Trong giờ hành chính).

Địa điểm: Tại nơi có tài sản.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 ngày 04/03/2021 đến 17:00 ngày 31/03/2021. (Trong giờ hành chính).

Địa điểm: Công ty Đấu Giá Hợp Danh Bảo Tín Trà Vinh. Địa chỉ: Số 561, Phan Đình Phùng, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0978.910555.

Đối tượng và điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp Luật. (Quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội).3

Cách thức đăng ký:

+ 01(một) đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu);  

+ 02 (hai) bản (sao y) giấy phép đăng ký kinh doanh, Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật;

+ 02 (hai) hồ sơ tư cách pháp nhân phù hợp dự án được thể hiện theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; phải chứng minh năng lực tài chính đảm bảo thực hiện tiến độ dự án năm 2019 - 2020.

+ Giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (nếu có).

Điều kiện tham gia đấu giá:

b.1)Tổ chức tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo Mẫu do tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp phát hành). Trong đơn đăng ký tham gia đấu giá phải ghi rõ cam kết:

+ Sử dụng đất trúng đấu giá đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+ Cam kết thực hiện bảo vệc môi trường theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện ký quỹ theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013;

+ Cam kết thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức tham gia đấu giá phải có giấy phép đăng ký kinh doanh, đủ tư cách pháp nhân phù hợp dự án được thể hiện theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; phải chứng minh đáp ứng đủ năng lực tài chính đảm bảo thực hiện tiến độ dự án: Báo cáo tài chính năm 2019 - 2020 đã được kiểm toán độc lập xác nhận; Có báo cáo tóm tắt dự án đầu tư; vốn sở hữu (hoặc tự có) không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đề xuất tại báo cáo tóm tắt đầu tư; Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác; Tổ chức (nhà đầu tư) phải nộp cho đơn vị tổ chức đấu giá hồ sơ hợp lệ chứng minh nguồn vốn tự có hoặc bằng chứng minh thư bảo lãnh của ngân hàng.

Tổ chức sau khi trúng đấu giá phải tuân thủ đầy đủ theo pháp luật hiện hành.

Không vi phạm quy định của pháp luật vể đất đai đối với các trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Một tổ chức chỉ có một đơn vị trực thuộc của tổ chức đó được tham gia đấu giá.

Đề xuất tiến độ nộp tiền sử dụng đất

b.2) Việc thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Đơn vị được giao thực hiện cuộc bán đấu giá gửi đầy đủ hồ sơ liên quan theo quy định tại điểm a nêu trên Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định theo quy định, cụ thể:

+ Sau thời điểm kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá không quá ½ (nữa) ngày làm việc, đơn vị được giao cuộc bán đấu giá gửi toàn bộ hồ sơ liên quan của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá về Sở Tài Nguyên và Môi trường (thông quan Trung tâm Phát triển quỹ đất).

+ Trong thời gian không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ liên quan; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

+ Sau khi có kết quả thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kết quả đến đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá để thông báo cho tổ chức đăng ký tham gia đấu giá biết về kết quả thẩm định hồ sơ.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: Vào lúc 09:00 ngày 06/04/2021.

Địa điểm: tại Hội trường Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Trà Vinh. Điện thoại liên hệ: 0978.910555.

Các tin khác