Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ đấu giá tài sản

(6/17/2021)

THÔNG BÁO

(Theo thủ tục rút gọn)

 

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: số 19 Lý Thường Kiệt, P.Đồng Hải, Tp.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: số 7 Cô Tám, Đồng Hới, Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá:

Tài sản thứ nhất: (Tài sản bị tịch thu theo Quyết định số 00158174/QĐ-XPVPHC ngày 09/03/2021): Giá khởi điểm: 40.500.000 đồng.

Tài sản thứ hai: (Tài sản bị tịch thu theo Quyết định số 00158175/QĐ-XPVPHC ngày 11/03/2021): Giá khởi điểm: 14.200.000 đồng.

Giá khởi điểm các tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật.

(Bảng kê chi tiết tài sản được niêm yết tại Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ và Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/hồ sơ đăng ký tham gia.

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của mỗi lô tài sản.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản trong thời hạn quy định; có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: Từ 8h00’ ngày 22/06/2021 đến 17h00’ ngày 23/06/2021.

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h00’ ngày 17/06/2021 đến 17h00’ ngày 23/06/2021.

- Địa điểm liên hệ để tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 8h00’ ngày 22/06/2021 đến 17h00’ ngày 24/06/2021.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 8h30’ ngày 25/06/2021.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm xem tài sản: Tại Đội QLTT số 7 của Cục QLTT tỉnh Quảng Bình.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Phòng Đấu giá Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Điện thoại: 0969.663.579.

 

TT

Quyết định tịch thu/ Quyết định xử phạt VPHC

Tên sản phẩm

Nước sản xuất

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá
(Đồng)

Thành tiền
(Đồng)

Tình trạng

Số

Ngày

 

Đội QLTT số 7

 

 

 

 

 

 

 

1

00158175/QĐ-XPVPHC

11/03/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện thoại di động

Iphone 6S, 32GB, số EMEI: 356139092282827, do Trung Quốc sản xuất

Cái

1

1,000,000

1,000,000

Hàng đã qua sử dụng, vẫn còn hoạt động

 

 

 

Điện thoại di động

Iphone 6S, 32GB, số EMEI: 356140094550138, do Trung Quốc sản xuất

Cái

1

1,000,000

1,000,000

 

 

 

Điện thoại di động

Iphone 6S, 32GB, số EMEI: 356137094855319, do Trung Quốc sản xuất

Cái

1

1,000,000

1,000,000

 

 

 

Điện thoại di động

Iphone 6S plus, 64GB, số EMEI: 359294066345667, do Trung Quốc sản xuất

Cái

1

1,200,000

1,200,000

 

 

 

Điện thoại di động

Iphone 7 plus, 128GB, số EMEI: 359173073877070, do Trung Quốc sản xuất

Cái

1

3,000,000

3,000,000

 

 

 

Điện thoại di động

Iphone 7 plus, 32GB, số EMEI: 359175079998669, do Trung Quốc sản xuất

Cái

1

3,000,000

3,000,000

 

 

 

Điện thoại di động

Iphone 8 Plus, 64GB, số EMEI: 354831095193595, do Trung Quốc sản xuất'

Cái

1

4,000,000

4,000,000

Tổng cộng

 

 

 

14,200,000

 

Bằng chữ: Mười bốn triệu hai trăm nghìn đồng

     

 

 

 

Các tin khác