Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định đấu giá QSDĐ

(6/14/2021)

 

 

THÔNG BÁO

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở theo các Quyết định của cơ quan nhà Nước có thẩm quyền về đấu giá Quyền sử dụng đất ở như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đối với 30 lô đất ở tại 02 Điểm tái định cư thuộc khu đất CX4 và C5, Đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn; phục vụ dự án Tuyến QL 19 (Đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL 1A), với tổng diện tích là 1.886,3 m2, đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất: lâu dài, được tổ chức đấu giá từng đợt cụ thể như sau:

a, Đợt 1: Tổ chức đấu giá 10 lô đất sau:

 

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích

Tên đường

Lộ giới

Đơn giá

Giá khởi điểm (đ)

Tiền đặt trước (trđ)

Bước giá

(m2)

(m)

(đ/m2)

(trđ)

I

ĐIỂM TĐC TẠI KHU ĐẤT C5- ĐẢO 1B, BẮC SÔNG HÀ THANH, TP. QUY NHƠN PHỤC VỤ DỰ ÁN TUYẾN QL19 (ĐOẠN TỪ CẢNG QUY NHƠN ĐẾN GIAO QL 1A)

1

Lô số 2D

66,0

Lê Thanh Nghị

26

55.000.000

3.630.000.000

700

181

2

Lô số 8

44,0

Lê Thanh Nghị

26

55.000.000

2.420.000.000

450

121

3

Lô số 36

120,0

Đường tiếp giáp khu dân cư
hiện t
rạng

14

40.000.000

4.800.000.000

950

240

4

Lô số 39

100,0

Đường tiếp giáp khu

dân cư hiện trạng và

Đường ĐS1A

Một mặt đường 14m và 1 mặt đường 8m

43.000.000

4.300.000.000

850

215

5

Lô số 41

50,0

Đường ĐS1A

8

33.000.000

1.650.000.000

330

82

6

Lô số 42

50,0

Đường ĐS1A

8

33.000.000

1.650.000.000

330

82

7

Lô số 44

50,0

Đường ĐS1A

8

33.000.000

1.650.000.000

330

82

8

Lô số 45

50,0

Đường ĐS1A

8

33.000.000

1.650.000.000

330

82

9

Lô số 47

50,0

Đường ĐS1A

8

33.000.000

1.650.000.000

330

82

10

Lô số 48

50,0

Đường ĐS1A

8

33.000.000

1.650.000.000

330

82

- Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 28/6/2021, tại Trung tâm DVĐGTS, số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 01/7/2021 tại Trung tâm DVĐGTS, số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

b, Đợt 2: Tổ chức đấu giá 10 lô đất sau:

 

TT

Khu đất

Ký hiệu lô đất

Diện tích

Tên đường

Lộ giới

Đơn giá

Giá khởi điểm (đ)

Tiền đặt trước (trđ)

Bước giá

(m2)

(m)

(đ/m2)

 

(trđ)

I

ĐIỂM TĐC TẠI KHU ĐẤT C5 VÀ CX4- ĐẢO 1B, BẮC SÔNG HÀ THANH, TP. QUY NHƠN

PHỤC VỤ DỰ ÁN TUYẾN QL19 (ĐOẠN TỪ CẢNG QUY NHƠN ĐẾN GIAO QL 1A)

1

 

Lô số 51

50,0

Đường ĐS1A

8

33.000.000

1.650.000.000

330

82

2

 

Lô số 54

50,0

Đường ĐS1A

8

33.000.000

1.650.000.000

330

82

3

 

Lô số 57

50,0

Đường tiếp giáp

khu dân cư
hiện trạng

14

45.000.000

2.250.000.000

450

112

4

 

Lô số 58

50,0

Đường tiếp giáp

khu dân cư
hiện trạng

14

45.000.000

2.250.000.000

450

112

5

 

Lô số 59

50,0

Đường tiếp giáp

khu dân cư
hiện trạng

14

45.000.000

2.250.000.000

450

112

6

 

Lô số 60

50,0

Đường tiếp giáp

khu dân cư
hiện trạng

14

45.000.000

2.250.000.000

450

112

7

 

Lô số 64

50,0

Đường tiếp giáp

khu dân cư
hiện trạng

14

45.000.000

2.250.000.000

450

112

8

Khu TĐC 1

Lô số 2

96,8

Huỳnh Tấn Phát

36

50.000.000

4.840.000.000

950

242

9

Khu TĐC 1

Lô số 24

64,5

Đường ĐS1A

và ĐS2A

9m và 9m

42.000.000

2.709.000.000

450

135

10

Khu TĐC 1

Lô số 25

68,0

Đường ĐS1A

9

35.000.000

2.380.000.000

450

119

- Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 05/7/2021, tại Trung tâm DVĐGTS, số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 08/7/2021 tại Trung tâm DVĐGTS, số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

c, Đợt 3: Tổ chức đấu giá 10 lô đất sau:

 

STT

Ký hiệu lô đất

Khu đất

Diện tích

Tên đường

Lộ giới

Đơn giá

Giá khởi điểm (đ)

Tiền đặt trước (trđ)

Bước giá

(m2)

(m)

(đ/m2)

  

(trđ)

I

ĐIỂM TĐC TẠI KHU ĐẤT CX4 - ĐẢO 1B, BẮC SÔNG HÀ THANH, TP. QUY NHƠN PHỤC VỤ DỰ ÁN TUYẾN QL19 (ĐOẠN TỪ CẢNG QUY NHƠN ĐẾN GIAO QL 1A)

1

Lô số 27

Khu TĐC 1

68,0

Đường ĐS1A

9

35.000.000

2.380.000.000

450

119

2

Lô số 28

Khu TĐC 1

68,0

Đường ĐS1A

9

35.000.000

2.380.000.000

450

119

3

Lô số 29

Khu TĐC 1

68,0

Đường ĐS1A

9

35.000.000

2.380.000.000

450

119

4

Lô số 30

Khu TĐC 1

68,0

Đường ĐS1A

9

35.000.000

2.380.000.000

450

119

5

Lô số 31

Khu TĐC 1

68,0

Đường ĐS1A

9

35.000.000

2.380.000.000

450

119

6

Lô số 32

Khu TĐC 1

68,0

Đường ĐS1A

9

35.000.000

2.380.000.000

450

119

7

Lô số 33

Khu TĐC 1

68,0

Đường ĐS1A

9

35.000.000

2.380.000.000

450

119

8

Lô số 13

Khu TĐC 2

68,0

Đường ĐS1A

9

35.000.000

2.380.000.000

450

119

9

Lô số 14

Khu TĐC 2

68,0

Đường ĐS1A

9

35.000.000

2.380.000.000

450

119

10

Lô số 38

Khu TĐC 2

65,0

Đường hiện trạng

9

35.000.000

2.275.000.000

450

113

- Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút, ngày 12/7/2021, tại Trung tâm DVĐGTS, số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15/7/2021, tại Trung tâm DVĐGTS, số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

* Trường hợp các lô đất đấu giá không thành hoặc không có người đăng ký đấu giá thì sẽ được đưa ra đấu giá vào các phiên đấu giá tiếp theo. Nếu sau phiên đấu cuối theo thông báo của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mà vẫn còn các lô đất không đủ điều kiện đấu giá thì được tổ chức đấu giá vào thứ 5 các tuần tiếp theo.

2. Giá khởi điểm của tài sản:

Tổng giá khởi điểm: 73.224.000.000 đồng (Bảy mươi ba tỷ, hai trăm hai mươi bốn triệu đồng), cụ thể theo mục 1 tài sản đấu giá của thông báo này.

3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá:

Trong giờ hành chính, kể từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến ngày mở cuộc đấu giá (theo từng đợt đấu giá); xem hồ sơ tài liệu về tài sản đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và thực trạng tại các lô đất ở đấu giá của khu đất CX4 và C5, Đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn (theo Trích sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và Danh sách các lô đất đấu giá quyền sử dụng đất).

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Thực hiện theo quy định tại mục 1 (tài sản đấu giá) của Thông báo này; địa điểm tổ chức đấu giá tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

5. Hình thức đấu giá: Được thực hiện kết hợp giữa đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

6. Phương thức trả giá: Đấu giá từng lô đất theo phương thức trả giá lên.

7. Bước giá: 5% giá khởi điểm của mỗi lô đất, bước giá được làm tròn đến hàng triệu (theo mục 1 tài sản đấu giá của thông báo này). Khi trả giá phải tròn theo từng bước giá (ví dụ: Giá trả = giá khởi điểm + n bước giá, với n > 0 và là số nguyên) (Kèm theo thông báo này là bước giá cụ thể cho từng lần trả giá/lô đất).

8. Người có tài sản đấu giá: Ban giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định.

Địa chỉ: 20 Ngô Thời Nhiệm, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

9. Thời gian, điều kiện, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày (theo từng đợt đấu giá) cụ thể theo mục 1 của thông báo này và tiền hồ sơ tham gia đấu giá là 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên, khi tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm: 01 đơn đăng ký đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành, 01 chứng từ nộp tiền đặt trước, 01 bản sao giấy CMND, 01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ, 01 phiếu trả giá vòng bỏ phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1).

Hồ sơ tham gia đấu giá trên bỏ vào phong bì đã bọc chất liệu bảo mật do Trung tâm cung cấp, dán, ký, các mép phong bì và nộp vào thùng tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá để tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Tiền đặt trước cho từng lô đất thực hiện theo mục 1 (tài sản đấu giá) của thông báo này kể cả việc bỏ phiếu trả giá gián tiếp (vòng 1). Tiền đặt trước được nộp vào các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tại các ngân hàng sau đây:

* TK số: 4300201003401 tại Ngân hàng N0&PTNT - CN Bình Định.

* TK số: 4301.21191.0020 tại Ngân hàng N0&PTNT - CN Quy Nhơn.

* TK số: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương - CN Bình Định.

* TK số: 117.0000.75999 tại Ngân hàng Công Thương - CN Phú Tài.

* TK số: 5801.0000.929389 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Bình Định.

* TK số: 5581.0000.145401 tại Ngân hàng TMCP ĐT và PT VN - CN Quy Nhơn.

* TK số: 0431.000.197020 tại Ngân hàng Ngoại Thương - Chi nhánh Quy Nhơn.

* TK số: 0051.00000.6979 tại Ngân hàng Ngoại Thương - Chi nhánh Bình Định.

* TK số: 402.011.5956.00001 tại Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Bình Định.

* TK số: 0400.3191.3502 tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Bình Định.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp đủ số tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá và các khoản nghĩa vụ tài chính khác có liên quan vào Ngân sách Nhà nước trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế. Qúa thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá và các khoản nghĩa vụ tài chính khác có liên quan vào Ngân sách Nhà nước: Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi Trường trình UBND tỉnh xem xét, hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá và số tiền đặt trước mà người trúng đấu giá đã nộp được sung vào công quỹ nhà nước theo quy định. Trường hợp khi bàn giao đất cho người trúng đấu giá, nếu diện tích đất thực tế tăng hoặc giảm so với diện tích đất đã công bố trong hồ sơ đấu giá thì phải quyết định điều chỉnh, bổ sung lại quyết định trúng đấu giá và số tiền phải nộp tăng lên hoặc giảm đi được tính bằng (=) giá đất trúng đấu giá (x) với phần diện tích tăng hoặc giảm.

Các loại phí kể cả phí trước bạ sau khi trúng đấu giá, người trúng đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định hiện hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - 37 Phan Đình Phùng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256. 3822216; 3812837.

 

 

 

 

Các tin khác