Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đấu giá tài sản

(6/14/2021)

 

THÔNG BÁO

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Trung tâm), số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BR-VT thông báo đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Bà Rịa, địa chỉ: Số 137 đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Tài sản đấu giá: Xe ô tô tải thanh lý đã hết hạn sử dụng, nhãn hiệu IVECO, số loại DAILY, 03 chỗ ngồi, biển số 72C-0805, số máy: 1211347545, số khung: IS0008, Đăng ký xe ô tô số: 0003734 do Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu cấp ngày 25/11/2004, đứng tên Phòng Quản lý Đô thị thị xã Bà Rịa, xe được bàn giao cho Đội Trật tự đô thị thành phố Bà Rịa theo Biên bản bàn giao công việc ngày 03/12/2012.

3. Giá khởi điểm: 35.000.000 đồng (Số tiền bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng chẵn).

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 3.500.000 đồng(Số tiền bằng chữ: Ba triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).Nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc chuyển khoản vào số tài khoản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cung cấp.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/6/2021 đến 16 giờ, ngày 24/6/2021. (Trường hợp nộp qua tài khoản: Chậm nhất đến 16 giờ 30 phút, ngày 24/6/2021 tiền đặt trước phải báo có trong tài khoản của Trung tâm, nếu không khách hàng sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Số tiền bằng chữ: Một trăm ngàn đồng trên một hồ sơ).Nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian nộp tiền mua hồ sơ: Trong giờ hành chính (trừ ngày thứ 7 và chủ nhật), từ ngày 14/6/2021 đến 16 giờ, ngày 22/6/2021 (hạn chót nộp tiền mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Xem trong giờ hành chính, ngày 15/6/2021 và ngày 16/6/2021.

- Địa điểm: Tại Văn phòng Đội Trật tự đô thị thành phố Bà Rịa.

7. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản (bán hồ sơ tham gia đấu giá):

- Thời gian: Trong giờ hành chính (trừ thứ 7 và chủ nhật), từ ngày 14/6/2021 đến 16 giờ, ngày 22/6/2021 (hạn chót đăng ký).

- Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ: Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

* Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định trừ các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016.

* Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm.

Thành phần hồ sơ:

- Đối với cá nhân:

+ Phiếu đăng ký mua tài sản đấu giá (theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành).

+ CMND/CCCD; hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

- Đối với tổ chức:

+ Phiếu đăng ký mua tài sản đấu giá (theo mẫu của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; CMND/CCCD của người đại diện pháp luật, giấy ủy quyền và CMND/CCCD của người được ủy quyền nếu không phải là người đại diện hợp pháp theo quy định (các loại giấy tờ là bản sao có chứng thực không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu, giấy ủy quyền phải là bản chính).

Lưu ý: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải trong tình trạng đang hoạt động; không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật. Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực của giấy tờ, hồ sơ cung cấp cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Một số quy định chung:

- Người đến đăng ký tham gia đấu giá phải đúng đối tượng, xuất trình giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu để kiểm tra. Trong trường hợp đăng ký thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.

- Người đăng ký tham gia đấu giá điền đầy đủ các thông tin, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) vào Phiếu Đăng ký mua tài sản đấu giá do Trung tâm phát hành.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đủ tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật cho người khác thay mặt mình tham gia cuộc đấu giá.

Giấy ủy quyền gồm một số nội dung cơ bản:

+ Nội dung ủy quyền.

+ Thời hạn ủy quyền.

+ Cam kết của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

Kèm theo CMND/CCCD (bản sao có chứng thực không quá 06 tháng hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu) của người được ủy quyền.

- Đối với tổ chức: Người tham gia cuộc đấu giá là người đại diện theo pháp luật hoặc người được tổ chức đó ủy quyền, người đi kèm phải là người làm việc trong cùng tổ chức (có giấy giới thiệu của tổ chức đi tham gia cuộc đấu giá).

- Mỗi tổ chức, cá nhân đã đăng ký tham gia đấu giá, được tham dự tại cuộc đấu giá tối đa không quá 02 người; người cùng đơn vị được trao đổi nội bộ, không được trao đổi với người tham gia đấu giá khác. Phải giữ trật tự, vệ sinh chung, không sử dụng điện thoại di động trong phòng đấu giá.

- Khi đi đấu giá, người tham gia phải đi đúng giờ, mang theo CMND/CCCD, giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền) và bản sao CMND/CCCD của người được ủy quyền (nộp cho Trung tâm lưu hồ sơ), ký nhận vào danh sách người tham gia đấu giá, mang theo giấy nộp tiền đặt trước hoặc ủy nhiệm chi nộp cho Trung tâm để lưu hồ sơ theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm, phương thức và hình thức của cuộc đấu giá

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ, ngày 25/6/2021 (thứ 6).

Trường hợp do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp nếu có ảnh hưởng đến thời gian nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước và đấu giá thì Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo cụ thể cho các đơn vị liên quan và Người đăng ký tham gia đấu giá biết. Đề nghị khách hàng khi đến đăng ký, tham gia đấu giá đeo khẩu trang và thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

- Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (Không hạn chế số vòng).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Để biết chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR – VT, số 83 Đồ Chiểu, Phường 3, TP.Vũng Tàu – ĐT: 0254. 3851524./.

 

 

 

Các tin khác