Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận đấu giá tài sản

(6/17/2021)

THÔNG BÁO

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 03/HĐDVĐGTS ngày 15 tháng 6 năm 2021 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận và Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Bắc;

Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Đặc điểm tài sản:

- Tên tài sản: Gồm 5,59m3 gỗ tròn + xẻ các loại;

- Nguồn gốc: Tài sản vi phạm hành chính do Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Bắc tịch thu.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

a. Giá khởi điểm:

- 52.749.000 đồng (Năm mươi hai triệu bảy trăm bốn chín ngàn đồng).

*Được làm tròn: 53.000.000 đồng (Năm mươi ba triệu đồng).

b. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm là 10.500.000 đồng.

- Thời gian nộp: Từ ngày 30/6/2021 đến 15 giờ 00 phút, ngày 02/7/2021. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

- Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận với số tài khoản: 61110000704350, tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bình Thuận.

*Lưu ý: Khách hàng có thể thỏa thuận với Công ty nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

c. Tiền mua hồ sơ:  

- Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ. Mua trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận.

3. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ 08 giờ 00 ngày 21/6/2021, đến hết 16 giờ 30 phút ngày 22/6/2021, khách hàng liên hệ Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Bắc để xem tài sản.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

a. Thời gian, địa điểm: Từ 08 giờ 00 phút ngày 16/6/2021, đến hết 16 giờ 30 phút ngày 30/6/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận (Lầu 1, số 63 Trần Quý Cáp, P. Đức Long, Tp. Phan Thiết, T. Bình Thuận).

b. Điều kiện đấu giá:

+ Có năng lực hành vi dân sự và chấp thuận những quy định của Công ty theo quy định của pháp luật;

+ Tự nguyện nộp đơn tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty;

+ Chấp nhận toàn bộ quy chế của Công ty và quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

+ Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá thì phải có giấy ủy quyền và nộp cho Công ty 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và hoàn tất hồ sơ tham gia đấu giá theo thời gian quy định tại điểm a Điều 6 của Thông báo này, bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty phát hành (Có chữ ký của người tham gia đấu giá);

+ Giấy CMND/CCCD và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản sao và kèm bản gốc để đối chiếu);

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh (nếu là Tổ chức);

+ Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (Giấy ủy quyền hợp pháp, hợp lệ về việc thay mặt người đại diện theo pháp luật hoặc cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định. Giấy ủy quyền phải được công chứng, chứng thực của các Tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã);

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 05/7/2021 (Thứ hai).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận (lầu 1, số 63 Trần Quý Cáp, P. Đức Long, Tp. Phan Thiết, T. Bình Thuận).

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo CMND/CCCD bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

6. Hình thức và phương thức, Bước giá đấu giá:

- Hình thức: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức: Trả giá lên

- Bước giá: Từ 05 triệu đến 10 triệu đồng

*Ghi chú: Tổ chức đấu giá có thể làm tròn số tiền nếu có sự đồng ý của Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Bắc.

Liên hệ: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận, (lầu 1, số 63 Trần Quý Cáp, P. Đức Long, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Số điện thoại: 0252.3999.888 - 0919.217.329 để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo này được niêm yết tại: Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Bắc và Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận vào ngày 16/6/2021.

Thông báo đấu giá tài sản công khai trên trang thông tin điện tử chuyên nghành về đấu giá tài sản và cơ quan truyền thông 02 lần:

Lần 01 Vào ngày 16/6/2021 và lần 02 vào ngày 21/6/2021

 

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến các khách hàng tham gia đấu giá!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC TANG VẬT XỬ LÝ TỊCH THU

 

STT

Tên tài sản

Đơn vị
tính

Dài
(m)

ĐK, R
(cm)

Khối
lượng

Số
lượng

Đơn giá
tối thiểu

(đồng)

Tỷ lệ
tăng (%)

Tăng từ 200-300% so với đơn giá tối thiểu

Tổng giá trị
(đồng)

Đơn vị
bắt giữ

Quyết định số 1801616/QĐ-TTTVPT ngày 17/3/2021 (Hạt trưởng)

1.35

13

 

 

Tăng 200% so với đơn giá tối thiểu

13,932,000

Ban QLRPH Sông Quao (gỗ để Trạm BVR Km 36)

1

Gỗ tròn Lim xanh

m3

0,78-1,3

35-40

0.63

5

5,400,000

200

10,800,000

6,804,000

2

Gỗ xẻ Lim xanh

m3

1.38

23

0.07

1

2,880,000

200

5,760,000

403,200

3

Gỗ xẻ Lim xanh

m3

1,2-1,24

32-33

0.246

3

4,800,000

200

9,600,000

2,361,600

4

Gỗ xẻ Lim xanh

m3

1,68-1,7

26-35

0.404

4

5,400,000

200

10,800,000

4,363,200

Quyết định số 1801617/QĐ-TTTVPT ngày 26/3/2021 (Hạt trưởng)

1.02

18

 

 

Tăng 300% so với đơn giá tối thiểu

8,608,500

Trạm Lâm nghiệp Thuận Bắc (gỗ để tại Trạm)

1

Gỗ tròn Căm xe

m3

1.5

15

0.03

1

1,050,000

300

3,150,000

94,500

2

Gỗ tròn Căm xe

m3

1,2-1,8

16-24

0.55

11

2,400,000

300

7,200,000

3,960,000

3

Gỗ tròn Căm xe

m3

1,18-1,45

25-29

0.44

6

3,450,000

300

10,350,000

4,554,000

Quyết định số 1801618/QĐ-TTTVPT ngày 29/3/2021 (Hạt trưởng)

3.22

52

 

 

Tăng 300% so với đơn giá tối thiểu

30,208,500

KLĐB xã La Dạ (gỗ để tại UBND xã La Dạ và Trạm số 6)

1

Gỗ tròn Căm xe

m3

1,1-1,24

16-22

1.71

50

2,400,000

300

7,200,000

12,312,000

2

Gỗ tròn Dầu rái

m3

6.4

36

0.64

1

3,000,000

300

9,000,000

5,760,000

3

Gỗ tròn Dầu rái

m3

6.0

43

0.87

1

4,650,000

300

13,950,000

12,136,500

Tổng cộng: 5,59m3 gỗ tròn + xẻ các loại

 

 

52,749,000

 

 

 

 

 

 

Các tin khác