Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh đấu giá quyền khai thác tài sản

(6/14/2021)

 

THÔNG BÁO

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26, phố Văn Lang, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Cẩm Phả; Địa chỉ: 376 Trần Phú, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện: Ban quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông – Cặp Tiên; Địa chỉ: Khu 9A, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tài sản; Diện tích; Giá khởi điểm; Tiền đặt trước; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản đấu giá: Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh tổ chức đấu giá Quyền khai thác bãi trông giữ phương tiện thuộc Đền Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tổng diện tích: 6.820 m2 (Trong đó: Bãi trông giữ ô tô khu Công viên ven biển thuộc khu di tích đền Cửa Ông diện tích 4.742 m2 và Bãi trong giữ xe máy khu nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ phường Cửa Ông diện tích 2.078 m2).

Mục đích sử dụng: Khai thác trông giữ xe

Hình thức: Nhà nước giao quyền khai thác bãi trông giữ xe.

Thời hạn khai thác: Từ tháng 7 năm 2021 đến ngày 31/12/2021.

Giá khởi điểm: 900.000.000 đồng/06 tháng (Bằng chữ: Chín trăm triệu đồng chẵn cho sáu tháng)

3. Tiền đặt trước: 180.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng cho một hồ sơ).

II. Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, xem tài sản, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:

- Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 29/06/2021(Trong giờ hành chính buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h00, trừ thứ 7 và chủ nhật).

- Thời gian; Địa điểm xem tài sản: Từ ngày 24/06/2021 đến ngày 25/06/2021 (Trong giờ hành chính buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 16h00) tại Khu 9A, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ đến 16h00’ các ngày 29/06/2021, 30/06/2021, 01/07/2021.

- Thời gian tổ chức công bố giá: Từ 09h00’ ngày 02/07/2021.

- Địa điểm bán, nộp hồ sơ đăng kí tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá và tổ chức đấu giá, các thông tin chi tiết khác về tài sản xin liên hệ: Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Địa chỉ: Số 26 Phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.3816.731.

Đối tượng; Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

1. Đối tượng tham gia:

- Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có khả năng tổ chức trông giữ phương tiện.

2. Điều kiện và cách thức tham gia đấu giá:

- Đối với tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Đối với cá nhân tham gia đấu giá phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (02 bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản gốc để đối chiếu);

Người tham gia đấu giá phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ (theo mẫu có trong hồ sơ).

- Có mã số thuế và đang hoạt động; Cung cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy CMND/CCCD của người đại diện theo Pháp luật (bản phô tô);

- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Pháp luật về đấu giá và quy chế của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh.

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định.

- Nộp đủ số tiền đặt trước đúng thời gian quy định vào tài khoản của Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh; Số tài khoản: 44010003838368 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Ninh.

- Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu Giá hợp danh Quảng Ninh theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

Hình thức và phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Ghi chú: Người mua hồ sơ tham gia đấu giá sẽ được nhận 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, phiếu trả giá, phong bì đựng phiếu trả giá, quy chế cuộc đấu giá, đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không trúng đấu giá)

 

 

 

 

Các tin khác