Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp đấu giá QSDĐ

(3/5/2021)

THÔNG BÁO

“Đấu giá tài sản”

1. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp (Số 01 Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

2. Tên và địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Dịch vụ Tài chính Đồng Tháp (Địa chỉ: Số 33, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

3. Tài sản đấu giá: Cơ sở nhà, đất do Sở Tài chính quản lý: Nhà tập thể cũ của Sở Tài chính: Căn số 06/2 hẻm kết nối đường Nguyễn Quang Diêu): Quyền sử dụng đất diện tích 100m2. Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị; thuộc thửa đất số 23, tờ bản đồ số 36. + Công trình xây dựng diện tích nhà: 100m2 .

4. Giá khởi điểm: 1.748.100.000đ. .

5. Thời gian địa điểm, xem tài sản: Từ ngày 05/03/2021 đến 15 giờ ngày 05/4/2021 tại Căn số 06/2 hẻm kết nối đường Nguyễn Quang Diêu, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

6. Tiền đặt trước: 349.620.000đ/01 hồsơ và nộp vào các ngày 05, 06 đến 15 giờ ngày 07/4/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

7. Tiền mua hồ sơ: 500.000đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/03/2021 đến 15 giờ ngày 05/4/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Tổ chức đấu giá: 08 giờ ngày 08/4/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp - Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

11. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng tháp. Số 01, Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thọai: 0277. 6250230 ; 0277. 3854517.

Các tin khác