Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập đấu giá quyền khai thác tài sản

(6/18/2021)

 

THÔNG BÁO

 

- Căn cứ Quy chế cuộc Đấu giá Tài sản số 113/QC-CL ngày 16/6/2021 của Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập;

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Người có Tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương; Địa chỉ: số 75, đường Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Tài sản đấu giá là: Quyền khai thác mủ vườn cao su có diện tích 106,66 ha, số lượng: 36.074 cây tại xã An Tây và xã An Điền thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thời gian khai thác từ ngày nhận bàn giao đến hết ngày 31/01/2022. (lần 2).

*Giá khởi điểm: 1.955.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu đồng). Giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Bên trúng đấu giá phải đáp ứng đủ các điều kiện khai thác vườn cây (theo danh mục điều kiện giao khoán vườn cây cao su 106,66 ha đính kèm).

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Quyết định số 35/QĐ-IMPCo ngày 05/4/2021 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương về việc chấp thuận chủ trương đấu giá quyền khai thác mủ vườn cao su khai thác;

+ Quyết định số 43/QĐ-IMPCo ngày 13/5/2021 của Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác mủ vườn cao su 106,66ha;

+ Thông báo số 24/TB-IMPCo ngày 13/5/2021 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

+Công văn số 88/CV-IMPCo ngày 16/6/2021 của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương về việc tiếp tục ký phụ lục hợp đồng đồng để bán đấu giá tài sản lần 2.

 

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: ngày 01/7/2021 và đến 16 giờ 00 phút, ngày 02/7/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

- Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: ngày 01/7/2021 và đến 16 giờ 00 phút, ngày 02/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

- Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 02/7/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập (Nộp trực tiếp);

- Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp ngay khi đăng ký tham gia đấu giá, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

- Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 10% so với giá khởi điểm;

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: ngày 05/7/2021, dự kiến vào lúc: 14 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725

ĐIỀU KIỆN GIAO KHOÁN VƯỜN CÂY CAO SU 106,66 HA

(Đính kèm theo thông báo đấu giá số: 88/TB-CL ngày 16/6/2021)

1. Việc ký quỹ thực hiện hợp đồng mua bán:

- Ký quỹ thực hiện hợp đồng mua bán: Số tiền ký quỹ là 15% so với giá trúng đấu giá. Thời hạn thực hiện là ngay sau khi ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Thời hạn hoàn trả là ngay sau khi thanh lý hợp đồng nếu người mua trúng đấu giá không vi phạm Điều kiện giao khoán vườn cây cao su 106,6Ha

2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên trúng đấu giá- nhận giao khoán vườn cây cao su 106,66 ha (Bên B)

Bên B có trách nhiệm tự thuê mướn nhân công và quản lý việc khai thác mủ cao su ở vườn cây với diện tích trên theo đúng qui trình kỹ thuật mà Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương (Bên A) yêu cầu; có sự giám sát của bảo vệ Bên A.

- Bên B không được cho bên thứ ba thuê lại dưới mọi hình thức;

- Bên B tự trang bị vật tư, công cụ và dụng cụ khai thác mủ cần thiết;

- Bên B phải chủ động liên hệ với địa phương 2 xã (An Tây và An Điền) trong việc phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên diện tích đất nhận khoán trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng;

- Bên B phải tự bảo vệ mủ và bảo vệ vườn cây trong thời gian nhận giao khoán;

- Bên B có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí khác phát sinh có liên quan theo quy định (nếu có).

- Tuyệt đối khai thác mủ theo đúng quy trình kỹ thuật khai thác mủ cao su;

- Khai thác mủ với chế độ cạo thông thường d/3,7d/7;

- Thường xuyên làm vệ sinh cho cây cao su, vườn cao su, bôi thuốc mỡ cho các vết cạo phạm, bôi phòng bệnh mặt cạo vào mùa mưa;

- Không bôi thuốc kích thích mủ khi chưa có sự thống nhất của bên A bằng văn bản;

- Tuyệt đối không được tự ý đốt lá khô trong vườn cây cao su;

- Chịu trách nhiệm và tự tổ chức phòng, chống cháy vườn cây cao su từ khi ký Hợp đồng đến ngày 31/05/2022. Cụ thể như sau:

+ Bên B phải phối hợp với Đội bảo vệ Công ty khu vực Bến Cát trong công tác Phòng chống cháy.

+ Tự trang bị nhân lực và các dụng cụ cần thiết để phòng, chữa cháy như: Máy thổi lá, Bình chữa cháy CO2, Kẻng báo động, Chổi chà sầm….

+ Thổi lá đường thùng, đường lô (01 lượt).

+ Phát dọn cỏ khu vực xung quanh Văn Phòng và Nhà máy chế biến mủ.

+ Diệt cỏ đường biên trước khi cày chống cháy.

+ Cày chống cháy đường biên, cày phân ô chống cháy (cày chảo 07) toàn bộ khu vực vườn cây nhận giao khoán.

+ Xây dựng phương án Phòng chống cháy trình Tổng giám đốc Công ty phê duyệt; soạn thảo các văn bản, nội quy, quy định sinh hoạt phục vụ công tác Phòng chống cháy.

- Trường hợp xảy ra cháy tùy theo tính chất, mức độ mà bên B phải đền bù thiệt hại cho Bên A.

- Phải đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, đường lô, tai nạn lao động, không làm gãy đổ cây cao su, nếu gãy đổ do lỗi của bên B thì bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cây cao su theo giá thị trường.

- Nếu cây gãy đổ do mưa bão, sâu bệnh thì bên B phải báo ngay cho bên A biết để có hướng xử lý kịp thời;

- Bên B có trách nhiệm bón phân, tự chi trả tiền phân bón và tiền công bón phân và có sự giám sát của bên A, định mức phân bón theo đề xuất tại Báo cáo số 33/BC-ĐTDA ngày 27/05/2021 của Phòng đầu tư Quản lý Dự án về Công thức bón phân cho cây cao su kinh doanh cụ thể như sau:

+ Cày bón phân (cày chảo 07) giữa 02 hàng cao su chiều rộng 04m.

+ Lượng phân bón cho cây cao su tối thiểu 0,7 kg NPK (20-20-15-S)/cây/năm. Cụ thể vườn cao su 106,66 ha – số lượng cây 36.074 cây, Tổng lượng phân NPK 20-20-15-S phải bón là: 25.251 kg.

+ Thời điểm bón phân chia làm 2 đợt: đợt 1: đầu mùa mưa (khoảng tháng 06): 60% đến 70% số lượng phân bón; đợt II: gần cuối mùa mưa (tháng 10,11): số lượng phân bón còn lại.

- Bên B phải trả lại vườn cây cao su cho bên A theo đúng thời gian, diện tích, hiện trạng đã ghi trong hợp đồng này./.

 

 

 

Các tin khác