Skip to content
Thông tin đấu giá

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh đấu giá tài sản

(4/24/2019)

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ban Quản lý khu kinh tế Trà Vinh giao cho Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh tổ chức đấu giá tài sản: Quyền khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất) của Lô 01 gồm 04 bãi chứa bùn, cụ thể như sau:

 

S

T

T

Tên bãi bùn

Diện tích (ha)

Trữ lượng vật liệu (m3)

Cát

Đất

Tổng

1

Bãi chứa bùn K8

123,32

442.575,09

591.886,54

1.034.461,63

2

Bãi chứa bùn K4

52,99

181.582,98

267.535,13

44.118,11

3

Bãi chứa bùn Long Khánh

54,59

350.121,25

1.094,918,37

1.445.039,62

4

Bãi chứa bùn Long Khánh bổ sung

27,10

30.677,56

113.818,20

144.495,76

Cộng

258,00

1.004.956,88

2.068.158,24

3.073.115,12

* Trong đó: Bãi chứa bùn K8, Bãi chứa bùn Long Khánh, Bãi chứa bùn Long Khánh bổ sung sẽ giữ lại 3 cạnh của bờ bao.

* Địa điểm các bãi chứa bùn:

- Bãi chứa K4: Xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Bãi chứa K8: Xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Bãi chứa Long Khánh: Xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Bãi chứa Long Khánh bổ sung: Xã Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

* Khai thác, vận chuyển: bằng đường thủy.

* Giá khởi điểm: 5.505.398.000 đồng (Năm tỷ năm trăm linh năm triệu ba trăm chín mươi tám ngàn đồng).

* Bước giá: 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng).

* Thời gian khai thác: 09 tháng, kể từ ngày ký Quyết định giấy phép khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất).

1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

2. Điều kiện tham gia đấu giá:

Một tổ chức chỉ được phép có một đơn vị trực thuộc của tổ chức đó được tham gia đấu giá.

2.1. Tiền đề nghị tham gia đấu giá

a. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 6.000.000 đồng (Sáu triệu đồng) / hồ sơ.

Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Trà Vinh không hoàn trả cho khách hàng tiền mua hồ sơ và hồ sơ đề nghị đấu giá trừ trường hợp Công ty không tổ chức cuộc đấu giá tài sản nêu trên.

b. Tiền đặt trước: 550.500.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu năm trăm ngàn đồng) /hồ sơ.

2.2. Hồ sơ tham gia đấu giá

a. Công ty; tổ chức; đơn vị kinh doanh nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh cung cấp).

Trong đơn đề nghị đấu giá phải ghi rõ cam kết:

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Pháp luật về lĩnh vực thuế.

- Cam kết thực hiện Bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật.

- Cam kết triển khai và hoàn thành việc đầu tư khai thác, tiêu thụ sản phẩm trong vòng 09 (chín) tháng kể từ ngày ký Quyết định giấy phép khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất).

b.Thành phần Hồ sơ gửi kèm theo Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (Bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực sao y bản chính) gồm:

  - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật.

- Chứng minh nguồn vốn tự có: Báo cáo tài chính năm 2016, 2017, 2018 đã được kiểm toán độc lập xác nhận. Hồ sơ hợp lệ chứng minh nguồn vốn tự có hoặc bằng chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

- Hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản theo mẫu số 02, Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính.

- Nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước: đến thời điểm hết quý I/2019, nhà thầu không nợ tiền thuế (có xác nhận của cơ quan thuế).

- Báo cáo tóm tắt phương án đầu tư khai thác, tiêu thụ sản phẩm.

3. Thời gian phát hành và nhận Hồ sơ đề nghị đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 11 giờ 00 ngày 07/5/2019.

- Xét duyệt hồ sơ : Dự kiến lúc 8 giờ 30 ngày 08/5/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/5/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/5/2019 (nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Trà Vinh số 0741000619616 Vietcombank – chi nhánh Trà Vinh).

- Thời gian đấu giá: Dự kiến lúc 14 giờ 00 phút ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản Trà Vinh (Số 96 Phạm Hồng Thái, Phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

  - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661; website: www.daugiatravinh.vn hoặc Ban Quản lý Khu Kinh tế Trà Vinh, ĐT: 0294.3746683./.

 

 

 

Các tin khác