Skip to content
Thông tin đấu giá

Thông báo: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá - Sở Tư pháp Vĩnh Long bán đấu giá Bán đấu giá lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ.

(3/23/2015)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ các Hợp đồng ủy quyền bán đấu giá tài sản số: 76/HĐBĐGTS/2015 ngày 19 tháng 3 năm 2015 giữa Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Long với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long;

Nay Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, đề nghị Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản và dịch vụ về tài sản- Cục quản lý Công sản và Phòng Tin học Thống kê- Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long, đăng thông tin bán đấu giá tài sản Nhà nước lên trang điện tử với nội dung như sau:

Bán đấu giá lô hàng hóa tịch thu sung công quỹ bao gồm: Điện – Điện gia dụng; Điện tử; Máy lọc nước hồ cá; Phụ tùng mô tô; phụ tùng đồ nghề và hàng hóa khác.

 - Giá khởi điểm: 226.843.000 đồng (Hai trăm hai mươi sáu triệu, tám trăm bốn mươi ba ngàn đồng).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 26+27+30/3/2015 tại địa chỉ: Số 11, đường 02 tháng 9, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (Kho của Chi cục Quản lý thị trường) trong giờ làm việc.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và đăng ký mua tài sản: Ngày 19/3/2015 đến ngày 30/3/2015 tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (trong giờ làm việc).

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Khoản tiền đặt trước: 34.000.000 đồng/01 hồ sơ.

* Lưu ý: Khách hàng đăng ký mua hồ sơ phải mang theo bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề, báo cáo thuế hoặc biên lai nộp thuế từ quý 4/2014 đến nay, không đăng ký thay người khác.

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Ngày 01/4/2015 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long (Số 08, đường 30 tháng 4, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Các tổ chức, pháp nhân muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 08, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3826232, 2240321./.

 

Các tin khác