Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long đấu giá tài sản

(6/18/2021)

 

THÔNG BÁO

Tên đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long.

- Địa chỉ: số 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ chi nhánh tại Vĩnh Long: số 68/18C Phó Cơ Điều Phường 03 thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

Tên đơn vị có tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Trường THCS Trung Hiếu

- Địa chỉ: ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

- Điện thoại: 0270 3870360

3. Tên tài sản đấu giá: cho thuê mặt bằng nhà xe của trường diện tích 100m2 ( mặt bằng nhà xe hiện hữu)

- Thời hạn cho thuê: 45 tháng (bốn mươi lăm tháng), được tính cụ thể như sau:

+ Năm 2021-2022: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2021 đến 31/05/2022)

+ Năm 2022-2023: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2022 đến 31/05/2023)

+ Năm 2023-2024: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2023 đến 31/05/2024)

+ Năm 2024-2025: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2024 đến 31/05/2025)

+ Năm 2025-2026: thời gian cho thuê 9 tháng (từ ngày 01/09/2025 đến 31/05/2026)

- Địa điểm xem tài sản: ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

4. Giá khởi điểm và bước giá:

- Thuê mặt bằng nhà giữ xe: 45.000.000 đồng/45 tháng; bước giá: 500.000 đồng

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 05/07/2021

6. Thời gian hướng dẫn xem tài sản: ngày 01/07/2021 và 02/07/2021 (trong giờ hành chính)

7. Thời gian nhận hồ sơ tham gia đấu giá: đến 16 giờ ngày 05/07/2021

8. Thời gian nộp tiền đăt trước tham gia đấu giá: ngày 01/07/2021 đến 16 giờ ngày 05/07/2021 ( trong giờ hành chính)

9. Ngày đấu giá: 10 giờ ngày 08/07/2021

10. Địa điểm bán hồ sơ tại: Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long tại Vĩnh Long số 68/18C Phó Cơ Điều phường 03 TP Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long

11. Địa điểm đấu giá tại: văn phòng Trường THCS Trung Hiếu

12. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá

13. Phương thức trả giá: trả giá lên.

14. Tiền đặt trước : 4.500.000 đồng

15. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: theo điều 38 của Luật đấu giá số 01/2016/QH14 ( mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu)

Mọi chi tiết xin liên hệ Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long tại Vĩnh Long số điện thoại: 090 3030230 gặp Mr Thuấn để biết thêm chi tiết

Công ty Đấu giá hợp danh Cửu Long kính đề nghị Cục Quản lý công sản ( Bộ Tài chính) đăng tải thông tin đấu giá tài sản lên Trang thông tin điện tử về tài sản công./.

 

 

Các tin khác