Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang đấu giá tài sản

(6/18/2021)

image THÔNG BÁO

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang thông báo:

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 09 tháng 7 năm 2021, tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Tân (địa chỉ: Số 155 đường Hải Thượng Lãn Ông, ấp Thượng 2, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của người có tài sản đấu giá là Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Tân, tỉnh An Giang như sau:

1) Đấu giá tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền với đất, thuộc Khu đất Phòng Thống kê và Phòng Tư pháp (cũ), tọa lạc tại ấp Thượng 2, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 549,2m2, thửa đất số 07, tờ bản đồ số 10 (theo Trích lục hồ sơ địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Phú Tân lập ngày 09/10/2020).

- Loại đất khai thác: Đất ở tại đô thị (ODT).

- Tài sản gắn liền với đất: 01 dãy phòng làm việc diện tích xây dựng 314,5m2, tổng diện tích sàn sử dụng 314,5m2.

- Hình thức khai thác: Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Quy hoạch: Tuân thủ theo đồ án Quy hoạch chung của huyện Phú Tân thời kỳ 2021 - 2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Giá khởi điểm của tài sản (làm tròn): 1.395.021.000đồng (Một tỷ, ba trăm chín mươi lăm triệu, không trăm hai mươi mốt ngàn đồng). Trong đó:

+ Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: 1.220.322.400đồng (Một tỷ, hai trăm hai mươi triệu, ba trăm hai mươi hai ngàn, bốn trăm đồng).

+ Giá khởi điểm tài sản gắn liền với đất: 174.699.000đồng (Một trăm, bảy mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi chín ngàn đồng).

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 279.000.000đồng/1 hồ sơ.

2) Đấu giá tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất để cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất:

Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng gắn liền với đất, thuộc Khu đất Trường Tiểu học “A” Phú Mỹ (điểm phụ), tọa lạc tại ấp Thượng 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 1.443,3m2, thửa đất số 101, tờ bản đồ số 02, theo Hồ sơ kỹ thuật khu đất do Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường lập ngày 29/8/2008 (diện tích khai thác đã cắt trừ phần diện tích nằm trong hành lang giao thông là 312,7m2).

+ Vị trí 1: 499,3m2; vị trí 2: 812m2; vị trí 3: 132m2;

- Loại đất khai thác: Đất thương mại, dịch vụ (TMDV).

- Tài sản gắn liền với đất: 01 nhà vệ sinh diện tích 36m2.

- Hình thức khai thác: Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm.

- Quy hoạch: Tuân thủ theo đồ án Quy hoạch chung của huyện Phú Tân thời kỳ 2021 - 2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Giá khởi điểm của tài sản (làm tròn): 783.041.000đồng (Bảy trăm tám mươi ba triệu, không trăm bốn mươi mốt ngàn đồng). Trong đó:

+ Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: 726.470.700đồng (Bảy trăm hai mươi sáu triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn, bảy trăm đồng).

+ Giá khởi điểm tài sản gắn liền với đất: 56.570.400đồng (Năm mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi ngàn bốn trăm đồng).

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 1.000.000đồng/1 hồ sơ.

* Tiền đặt trước: 156.600.000đồng/1 hồ sơ.

* Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá cả 02 khu đất trên: Tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật; có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai đầu tư xây dựng công trình trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định, nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định. Trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hồ sơ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Tân.

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 06/7/2021 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 01 và 02/7/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Tân và nơi tài sản tọa lạc.

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Tân (địa chỉ: Số 155 đường Hải Thượng Lãn Ông, ấp Thượng 2, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Website: www.daugiaangiang.com ./.

 

 

 

Các tin khác