Skip to content
Thông tin đấu giá

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land đấu giá QSDĐ

(6/4/2021)

 

THÔNG BÁO

I. Tên tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đang thế chấp của Bà Bùi Thị Phương và Ông Cao Duy Tuấn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Đăk Glei, cụ thể Giấy chứng nhận QSDĐ và tài sản gắn liền với đất: số phát hành: BB208412, số vào sổ cấp giấy: H00829 cơ quan cấp UBND Huyện Đăk Glei ngày 29/04/2010 như sau:

* Đơn vị chủ tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Đăk Glei

- Thửa đất số: 115       - Tờ bản đồ số: 15

- Địa chỉ: 60 Nguyễn Huệ, Thôn 16/5, TT Đăk Glei, Đăk Glei, Kon Tum.

- Diện tích: 125 m2 (R: 5m, D: 25m)   - Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở có gác lở (DTXD: 110 m2, gác lở 40 m2, xây dựng năm 2010, Nhà ở 1 tầng (gác lở), 3 phòng.

* Giá khởi điểm: 710.640.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm mười triệu, Sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

+ Tiền đặt trước : 72.000.000 đồng.

+ Phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

+ Bước giá: 8.000.000 đồng.

Giá trúng đấu giá không bao gồm lệ phí trước bạ và các khoản phí, lệ phí theo quy định.

II.Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Tất cả khách hàng tham gia đấu giá phải trả giá từ giá khởi điểm cộng tối thiểu 01 bước giá trở lên trong phiếu trả giá được dán kín niêm phong và nộp cùng các hồ sơ liên quan cho tổ chức bán đấu giá theo đúng thời gian quy định).

III. Phương thức đấu giá: Thực hiện theo Phương thức trả giá lên.

IV. Thời Gian:

- Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày có thông báo đến 16h00 ngày 21/06/2021.

- Địa điểm mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Địa điểm 01: Tại Agribank huyện Đăk Glei (Thôn 16/5, thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).

+ Địa điểm 02: Tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land - số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Tại Văn phòng Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land (số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ 07 giờ đến 16 giờ 00 ngày 21/06/2021.

Nộp chuyển khoản: (không thu bằng tiền mặt)

+ Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu-Land

+ Số TK : 040087345779, Tại: Ngân hàng Sacombank Tỉnh Kontum

- Thời hạn khách hàng cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Công ty chậm nhất đến 16 giờ 00 phút ngày 21/06/2021 để xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

- Thời gian xem trưng bày tài sản: Từ ngày có thông báo đến ngày 21/06/2021 tại 60 Nguyễn Huệ, Thôn 16/5, TT Đăk Glei, Đăk Glei, Kon Tum.

- Thời gian tổ chức đấu giá: bắt đầu từ 09h00 ngày 24/06/2021.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land (số 05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum).

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Khách hàng quan tâm có nhu cầu tham khảo hồ sơ đấu giá đề nghị liên hệ tại: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land (05 Trần Phú, Phường Trường Chinh, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 0978099914).

Các tin khác