Skip to content
Thông tin đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng đấu giá tài sản

(6/4/2021)

  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.

2. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng cho thuê Tầng 2 khối nhà xưởng số 01 - Khu ươm tạo công nghệ cao Đà Nẵng:

- Diện tích: 120 m2.

- Thời hạn thuê: 5 năm; Thời gian, tỷ lệ tăng giá: 5% sau mỗi 2 năm.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 8.580.000 đồng/tháng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

6. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 100.000.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 03/6/2021 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 21/6/2021 (Trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 23/6/2021 (Trong giờ hành chính), tại Tầng 2, khối nhà xưởng số 01 Khu ươm tạo công nghệ cao Đà Nẵng, Đường số 09, Khu CNC, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước: Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá khi tiền đặt trước nộp vào tài khoản của đơn vị tổ chức đấu giá từ 21/6/2021 đến trước 10 giờ 30 phút ngày 23/6/2021.

10. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 24/6/2021 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng; Địa chỉ: Tầng 2, số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

11. Hình thức và phương thức đấu giá:

* Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (Tối đa 03 vòng).

* Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tầng 2, số 426 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. ĐT: 0236.3887537.

 

 

Các tin khác