Skip to content
Thông tin đấu giá

Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp TP.Hà Nội đấu giá tài sản

(9/3/2019)

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tên tài sản bán đấu giá: Vật tư thu hồi Gói thầu số 10: Di chuyển hệ thống điện ngầm nổi phục vụ GPMB thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 1 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Tài sản của: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm: 47.481.000 đồng. (không có thuế GTGT). (Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu bốn trăm tám mươi mốt ngàn đồng)

Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 4.000.000 đồng. (Bốn triệu đồng)

Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín một vòng.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bán hồ sơ mời đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 8h00 ngày 30/8/2019 đến 16h00 ngày 13/9/2019.

- Phí hồ sơ mời đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)

- Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: từ 30/08/2019 đến 16h00 ngày 13/09/2019 (giờ hành chính) tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội. (Địa chỉ: Số 159 phố Tô Hiệu, quận, Cầu Giấy, Hà Nội)

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trừ những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

- Cách thức đăng ký: khách hàng tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội. (Địa chỉ: Số 159 phố Tô Hiệu, quận, Cầu Giấy, Hà Nội)

Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 11/09/2019 đến ngày 12/09/2019 (giờ hành chính). Tại: Nơi để tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội.

Khách hàng đăng ký đấu giá nộp tiền đặt trước: Ngày 13/09/2019 (Trước 16h00). Tại: Công Ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam (Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.)

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (dự kiến): 08 giờ 00 phút ngày 17/09/2019. Tại Công Ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam. Địa chỉ: Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội .

Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Công Ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam. Số 4/A13 Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội - Điện thoại: 024.39842728

Thông tin xin liên hệ:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội. (Địa chỉ: Số 159 phố Tô Hiệu, quận, Cầu Giấy, Hà Nội). Điện thoại: 024 3791 2636.

 

Các tin khác