Skip to content
Thông tin đấu giá

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đấu giá cho thuê tài sản

(5/14/2021)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 25 Hoàng văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đà Nẵng, gồm:

 

STT

Vị trí

Mặt bằng bán bảo hiểm

Vị trí Ô(bàn)

Giá khởi điểm/1 tháng/1 bàn (Đồng)

Thời hạn cho thuê

01

Cơ sở 1: Số 25 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Diện tích 2,4 m2/bàn (1,2m x 2m)

Ô số 4

2.000.000

07 năm

Cách thức đấu: Giá đã bao gồm thuế GTGT, xuất hóa đơn thông thường.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 01/6/2021 tại Cơ sở 1: Số 25 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá đến trước 16 giờ 00 ngày 01/6/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/ô(bàn);

- Tiền đặt trước: 4.800.000 đồng/ô(bàn);

7. Thời hạn, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày thông báo, niêm yết đến trước 16 giờ 00 ngày 01/6/2021

Điều kiện: Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời hạn bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày đủ điều kiện bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu, đến trước 10 giờ 00 ngày 04/6/2021

9. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 04/6/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

11. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.

 

Các tin khác